Misijné stretnutia s PJK

Zatiaľ kvôli koronakríze pozastavené.

Misijné stretnutie s Pánom Ježišom Kristom

Ako vznikla táto iniciatíva?

V knihe „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca (októbra 2019), Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou: „Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, korumpuje sa, stráca svoju prirodzenosť. Stáva sa niečím iným.“ (zdroj: www.tkkbs.sk)

Podľa slov pápeža Františka je dnes veľmi dôležité ohlasovanie evanjelia, pretože naša Cirkev je misijná vo svojej prirodzenosti. Nejde iba o misie ad gentes, čiže k národom, ktoré ešte nepoznali Pána Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa, ale ide aj o nový misijný zápal a spôsob v samotných farnostiach na našom území. Je potrebné nové ohlasovanie, prehĺbenie viery, dotyk Pána Ježiša ako svojho osobného Boha a Pána, vybudovanie vzťahu s ním. Z tohto dôvodu sa aj v našej farnosti začnú stretnutia s duchovným, spoločenským i vzdelávacím obsahom s názvom: Stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Lord Jesus), ktoré budú mať misijnú povahu na spoznanie svojej viery a jej prehĺbenie. Srdečne pozývame.

Navyše s radosťou môžme vidieť, že biskupi Slovenska sa rozhodli vyhlásiť od prvej adventnej nedele 1.12.2019 Rok Božieho slova. Cieľom je žiť viac s Božím slovom, spoznať ho a nechať vstúpiť do svojho života. Aj tomu sa budeme venovať na misijných stretnutiach vo farnosti Dojč.

Srdečne pozývame všetkých, ktorých Duch Svätý pritiahne a Panna Mária, Sedembolestná patrónka Slovenska svojou materinskou láskou pozve a privedie. Tešíme sa na Vás.