Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Maria! Shalom!

Aj keď trochu s oneskorením, ale predsa. Pripájame fotografiu, ako v Šajdíkových Humenciach oslávili hody sv. Martina výrobou aj takéhoto srdca.

Vyrobila pani Milka.

Ďakujeme.