Stalo sa to pred viac ako 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. V tento deň sa rozhodovalo o našom večnom živote. Pán Ježiš poznal každého z nás osobne a vedel, že dnes tu budeme. Vedel tiež, že večný život nedosiahneme vlastnými silami. Vedel, že mnohokrát padneme, zraníme jeho Srdce, padneme, dopustíme sa hriechu. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za každého z nás, bez rozdielu. Vylial svoju sv. Krv na dreve kríža za mňa i za teba. Obetoval sa za nás a vykúpil nás z otroctva hriechu.

Veľký piatok je deň, kedy si pripomíname umučenie a smrť Pána Ježiša. Na mnohých miestach sa konajú pobožnosti krížovej cesty. Z iniciatíva p. farára sme sa na Veľký piatok 30. marca 2018 netradične pomodlili krížovú cestu prechádzajúc ulicami našej obce. O 11:00 sa skupina veriacich stretla v miestnom kostole. Farníci v sprievode s krížom v jednotlivých zastaveniach uvažovali o utrpení Pána Ježiša a bl. Zdenky Schelingovej. Prítomní na chvíľu zanechali svoje povinnosti a duchovne sa spájali s trpiacim Pánom Ježišom. Za milosť zúčastniť sa krížovej cesty a prežitie požehnaných chvíľ patrí veľká vďaka Pánovi.

 

Článok pripravila Štefánia Vymislická