Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Pozdravujem všetkých, ktorí čítajú tieto riadky a na úvod vám vyprosujem svetlo Ducha Svätého, aby Vám otvorilo mysle i srdcia a aby sa to, čo budete čítať mohlo aj dotknúť Vášho života +.

V druhú májovú nedeľu, 13.5. 2018 sme slávili Deň matiek. Je to najnádhernejšie poslanie, ktoré dal Boh Stvoriteľ žene keď môže na svet priviesť dieťa. Je to sväté poslanie, pretože aj Boží Syn bol deväť mesiacov pod srdcom svojej matky a tým posvätil dobu tehotenstva pre všetky matky. Preto by som chcel veľmi povzbudiť všetky matky, aby zo srdca poďakovali Bohu za tento veľký dar.

Je tu však aj Matka s veľkým M, a to je Panna Mária. Sme navyknutí na to, že vidíme jej sochu, niekedy si pred ňu kľakneme, niekedy sa pomodlíme ruženec, ale potom na ňu mnohokrát aj zabudneme. Ona je však predovšetkým živou bytosťou, ona ŽIJE, cíti, hovorí, počúva. Je v nebi s telom i dušou, ale svojou materinskou láskou je aj stále pri nás. Čoraz viac zisťujem, že nemáme dosť živú vieru. Máme síce určité teoretické vedomosti, ale tak isto máme aj problém veriť, že ona skutočne žije. Povieme Panna Mária pomôž mi, ale zároveň aj pochybujeme, či nás počuje. Nemusí nás vypočuť podľa našej vôle, ale pevne dôverujme, že nás počuje.

Veriacim som skúsil povedať nasledovné: skúste zatvoriť oči a predstaviť si Pannu Máriu pri sebe ako živú, zaujímajúcu sa o vás. A teraz nielenže si to predstavte, ale uverte tomu. Koľkokrát Pán Ježiš v evanjeliu povedal: „Nech sa ti stane, ako si uveril“ (porov. Mt 8, 13). Viacerí potom dosvedčili, že aj cítili jej materinskú prítomnosť. Preto použime predstavivosť, aby sme pomohli našej viere, aby sa stala živou: „Verím. Pomôž mojej nevere“ (Mk 9, 24).

Ešte jeden „recept“. Mnohí ľudia poznajú obraz Božieho milosrdenstva, na ktorom je dolu nápis: „Ježišu, dôverujem ti“. Keď ideme k Pánovi cez Pannu Máriu, ako to robili svätý Ján Pavol II., sv. Ľudovít Mária Gignion z Montfortu, sv. Maximilián Kolbe, potom môžme povedať: „Matka, dôverujem ti“.

Modlime sa:

Matka, dôverujem ti, keď sa mi zhorší zdravotný stav.

Matka, dôverujem ti, keď budem zakúšať protivenstvá.

Matka, dôverujem ti, keď som s skúške silných pokušení.

Matka, dôverujem ti, aby som premohol strach.

Matka, dôverujem ti, aby som premohol beznádej a skleslosť.

Matka, dôverujem ti vo všetkom ohľadne môjho manželstva a rodiny.

Matka, dôverujem ti keď prichádzajú situácie, s ktorými sa musím vyrovnávať.

Matka, dôverujem ti vo všetkom.

Matka, dôverujem ti v momente odchodu z tohto sveta.

Ty si najlepšia a najistejšia nádej môjho príhovoru a pomoci u Pána.

Amen.

K tomu Vám zo srdca udeľujem kňazské požehnanie +

p.farár IB