Ak si želáte vypočuť si každodenné zamyslenie a povzbudenie v audio forme, prosím, zaregistrujte sa bezplatne v online knižnici. Získate tým prístup aj k ďalšej duchovnej pomoci. Od začiatku koronakrízy v r. 2020 sme v našej farnosti začali aj online vysielanie, aby sa evanjelium dostalo aj ku tým, ktorí majú sťažený fyzický prístup do chrámu.