Zobrazujú sa: 11 - 20 z 56 VÝSLEDKOV
Udalosti vo farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania je v každej farnosti veľkým sviatkom. Sviatkom pre prvoprijímajúce deti, ale tiež pre ich rodiny. Deti prvýkrát vo svojom živote pristupujú k sv. spovedi a prijímajú Telo a Krv Pána Ježiša do svojich srdiečok. Rodičia, súrodenci, ostatní členovia rodín i farnosti majú tiež príležitosť prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi. Príležitosť poprosiť Pána Ježiša o odpustenie hriechov vo sv. spovedi. zamyslieť sa, aký je …

Udalosti vo farnosti

CELONOČNÁ ADORÁCIA NA POPOLCOVÚ STREDU 2. 3. 2022 s prosbou za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny od 22:00 do 6:00

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Srdečne vás pozývame na popolcovú stredu 2.3.2022 na noc bdenia, odčinenia hriechov a prosby o oslobodenie od skazy, nešťastia a vojny. Slovenskí biskupi vyzývajú v tomto ohľade k modlitbe a pôstu. V našej farnosti bude prebiehať: 22:00 – 00:00 moderovaná adorácia vo farskom kostole v Dojči, je možné prísť osobne do chrámu. 00:00 – eucharistické požehnanie pre našu vlasť a odvrátenie …

Udalosti vo farnosti

Noc modlitieb o požehnanie Slovenska 26.2. 2022 v našej farnosti: ONLINE CELONOČNÝ PRENOS MODEROVANEJ ADORÁCIE OD 22:00 DO 6:00

POKORNÁ PROSBA I VÝZVA VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VOLE Pripojme sa k modlitbovej iniciatíve noc modlitieb o požehnanie Slovenska a Poľska v noci z 26. na 27. 2. 2022. Táto modlitbová iniciatíva sa zrodila v Poľsku v modlitbových spoločenstvách otca Dominika Chmielewského za podpory a požehnania mnohých biskupov i kňazov. Cítiac veľmi napätú situáciu, spoločensky, politicky a predovšetkým duchovne vás chcem vyzvať k tomu, aby sme sa spojili v týchto modlitbách tam, kde sa …

Udalosti vo farnosti

Rekonštrukcia krovu a stropu Kostola Všetkých svätých v obci Dojč

Na jeseň v roku 2021 bola zrealizovaná rekonštrukcia krovu a stropu NKP Kostola Všetkých svätých v obci Dojč. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom obnovy, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Dotácia na rekonštrukciu krovu a stropu kostola bola poskytnutá na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom MK-3227/2021-423.

Modlitby Na stiahnutie Udalosti vo farnosti

Novéna k Duchu Svätému pred prijatím sv. birmovania

V sobotu 09.10.2021 bude v našej farnosti vyslúžená sv. birmovania. V rámci bezprostrednej prípravy na prijatie darov Ducha Svätého sa začíname od štvrtka (30.09.) modliť DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU. K modlitbe pozývame najmä birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov, súrodencov, starých rodičov, ale tiež všetkých, ktorí by sa chceli k modlitbám pridať. Modlitbový materiál nájdete na farskej stránke v časti …

Udalosti vo farnosti

Podomová kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily

V nedeľu 12.septembra, kedy oslavujeme Najsvätejšieho Mena Panny Márie sme v našej farnosti  v tento sviatočný deň dostali veľkú Božiu milosť. Prišli k nám sestry vincentky z rehole sv. Vincenta, aby nám predstavili Podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily. Sestra Mária sa najprv prihovorila farníkom vo filiálnom kostole sv. Augustína v Šajdíkových Humenciach, kde hovorila o význame kaplnky vo farnosti …

Udalosti vo farnosti

Návšteva Panny Márie Zázračnej medaily

Do farnosti sme dostali kaplnky podomovej návštevy Panny Márie zázračnej medaily zo Združenia Zázračnej medaily (www.zzm.sk). Kto by chcel prijať Pannu Máriu vo svojej domácnosti a získať tak jej príhovor a pomoc, môže sa prihlásiť na pevnej linke farnosti. Kaplnka zostáva v domácnosti jeden týždeň a Panna Máriu skrze ňu darovala už mnoho milostí a zázrakov zachytených aj v knihe …

Udalosti vo farnosti

Veľkonočný koncert vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne ako poďakovanie za dar vykúpenia

Keďže prežívame duchovne i telesne náročný čas, ponúkame vám možnosť pozrieť si online koncert, ktorý nahrávali aj hudobníci slúžiaci v našej farnosti a filiálke Šajdíkove Humence. Nech vás poteší a privedie bližšie k Bohu, ktorý je tá najvyššia Krása. Koncert bol nahrávaný vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne. Nahrávanie prebiehalo v čase veľkonočných prázdnin (okrem piatka a soboty). …