Zobrazujú sa: 1 - 10 z 56 VÝSLEDKOV
40 dní pôstu 2023 Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

40-dňová duchovná obnova 2023 – pokračuje cez vysielanie.faradojc.sk

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Shalom! Na popolcovú stredu v našej farnosti začala 40-dňová duchovná obnova s konkrétnym duchovným cvičením na daný deň. Zapojilo sa do nej veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí si denne čítali zamyslenia pre konkrétny deň a snažili sa podľa nich aj formovať. Keďže táto duchovná obnova ide do väčšej hĺbky a vyžaduje si viac …

Online vysielanie Udalosti vo farnosti

24-hodinová eucharistická online adorácia na úmysel za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny na príhovor Matky, Panny Márie, Kráľovnej pokoja a patriarchu a ochrancu svätého Jozefa. (Počas svätých omší bude možnosť sledovať priamy prenos)

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Ave Mária. Dnes, v piatok 24.2.2023, sa uskutoční tichá online adorácia od 12:00 poludnia do soboty 12:00 poludnia prostredníctvom nášho online vysielania z farnosti Dojč, pre prípadných ďalších záujemcov, ktorí by chceli dlhodobejšie sledovať program z našej farnosti, je potrebná registrácia na www.vysielanie.faradojc.sk. AKTUÁLNE OKNO S VYSIELANÍM NÁJDETE NA KONCI ČLÁNKU. V rámci adorácie bude o …

Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! V našej farnosti predbieha od 15.2.2023 do 18.3.2023 33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi alebo obnovenie si tohto zasvätenia podľa knihy otca Donalda Callowaya: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorá má imprimatur. Samotné zasvätenie sa uskutoční na slávnosť svätého Jozefa 20.3.2023, toho roku je slávnosť posunutá kvôli sláveniu nedele. Táto príprava prebieha prostredníctvom …

40 dní pôstu 2023 Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

40-dňová duchovná obnova 2023 – každý deň nový text s duchovným cvičením pre konkrétny deň

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! Shalom! Dnes je popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Ako duchovnú pomôcku ponúkam každý jeden deň pôstu krátky text s konkrétnym povzbudením k duchovnému cvičeniu počas dňa, aby sme duchovne rástli. Kto bude mať záujem, môže sa zapojiť a vždy ráno si prečítať konkrétne duchovné cvičenie na daný deň. Týmto spôsobom sa človek môže …

Udalosti vo farnosti

Modlitbový deň s bl. sestrou Zdenkou

Na sobotu 30. júla pripadla liturgická spomienka na blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, rodáčku z Krivej na Orave. Sestra Zdenka bola blahorečená v r. 2003, dnes už svätým, pápežom Jánom Pavlom II. v Bratislave – Petržalke. Výnimočnosť tejto spomienky bola nielen v tom, že bl. sestra Zdenka je naša slovenská orodovníčka v nebi, ale tiež, že v oboch kostoloch našej farnosti máme jej relikvie (telesné pozostatky). Relikvie …

Udalosti vo farnosti

Modlitbový zápas

Na konci júla sme boli pozvaní zabojovať za našu krajinu. V sobotu 30. júla 2022 sa v našej farnosti uskutočnil Modlitbový zápas za zachovanie dedičstva našich otcov na Slovensku a za duchovný oheň pre pastierov Cirkvi s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá mala práve v tento deň liturgickú spomienku. Modlitbový zápas začal o 17:00 hod. slávením sv. omše vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omša bola …

Udalosti vo farnosti

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v 9. storočí na základe žiadosti kniežaťa Rastislava, ktorú adresoval do Byzancie. Práve týchto vzdelancov a svätcov poslal byzantský cisár Michal III. Solúnski bratia priniesli na naše územia poklady. Všetci vieme, že staroslovienčina a hlaholika sa spájajú práve s ich príchodom. Právne predpisy, šírenie vzdelanosti a kultúry, to nie je zďaleka všetko, o čo sa pričinili. Oni boli tí, …

Udalosti vo farnosti

Výročie kňazskej vysviacky

Vo štvrtok 16. júna sme si vo farnosti pripomenuli ešte jednu významnú udalosť. Náš duchovný otec, p. farár Ivan Barus, si pripomínal 10. výročie svojej kňazskej vysviacky. V mene celej farnosti sa p. farárovi prihovorili a poďakovali za sprostredkovanie milostí a službu pre veriacich p. kostolníci Holánovci. Farníčka Janka Morávková darovala p. farárovi vlastnoručne maľovaný obraz sv. Jána Mária Vianneya. Drahý náš duchovný …

Udalosti vo farnosti

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Najsvätejšia sviatosť oltárna bola ustanovená na Zelený štvrtok. Eucharistia je poklad Cirkvi. Cirkev nám do liturgického kalendára zaradila aj osobitný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V tomto roku situácia umožnila tradične osláviť jeden z najkrajších sviatkov – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný aj Božie Telo. Slávnostné sv. omše v našich oboch kostoloch boli vo štvrtok 16. júna 2022. Počas nich sme …

Udalosti vo farnosti

Hodové slávnosti v našej farnosti

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v tomto roku pripadla na 12. júna a v našej farnosti boli slávené dvojnásobné hody. Hodovalo sa v Dojči, aj v Š. Humenciach. Rímskokatolícky kostol v Dojči je zasvätený Všetkým svätým, a toto patrocínium oslavujeme počas jesenných hodov. V lete si osobitne uctievame Najsvätejšiu Trojicu, ktorej je zasvätená Kaplnka v Dojči. V Šajdíkových Humenciach si veriaci pripomenuli výročie posvätenia ich kostola, ktoré bolo 10. júna …