Zobrazujú sa: 1 - 9 z 9 VÝSLEDKOV
Pôst 2021

Štvrtok 25. 2. 2021 – Odprosenie za nedostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti

Obetujme všetky myšlienky, slová i skutky dnešného dňa za to, že sme nemali dostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti – NOS. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si NEUVEDOMOVALI tvoju PRÍTOMNOSŤ v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa na nedeľnej sv. omši zúčastňovali Z POVINNOSTI a nie z lásky …

Pôst 2021

Pondelok 23. 2. 2021 – Odprosenie za bludné myšlienky a náuky

Dnes, na sviatok Katedry svätého apoštola Petra ťa Pane: Odprosujeme za všetky bludné náuky a myšlienky, ktoré sme šírili či už veriaci alebo my, pastieri Cirkvi. Odprosujem ťa, Pane, za nás pastierov Cirkvi, keď sme nemali dostatočnú pokoru voči tebe a spoliehali sa iba na vlastné pocity, vlastné názory, vlastné presvedčenie a nepýtali sme sa na tvoju svätú vôľu. Odprosujeme …

Pôst 2021

Nedeľa 21. 2. 2021 – Odprosenie za nevďačnosť voči dedičstvu svätých Cyrila a Metoda

Práve na 14. 2. 2021 pripadlo 13. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy. V dnešný deň, 21. 2. sa v našej arcidiecéze čítal pastiersky list. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že sme si nevážili cyrilo-metodské dedičstvo našich otcov a neprinášali sme náležité obety síl a schopností, aby sa zachovalo. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že si ani neuvedomujeme čo všetko si nám týmto dedičstvom …

Pôst 2021

Sobota 20. 2. 2021 – Odprosenie za spochybňovanie existencie Zlého

Dnešný deň ťa, Pane chcem odprosiť za toto: Odprosujeme ťa, že sme pokladali satana, diabla iba za fikciu, všeobecné slovíčko, jazyk spred mnohých rokov a neverili sme, že skutočne existuje. Odprosujeme ťa, že sme si o tom nezískali viac informácií, a tak mohol nebadane a nepozorovane pôsobiť v našom živote, manželstve i rodine. Odprosujeme ťa, že sme s ním a …

Pôst 2021

Piatok 19.2.2021 – Odprosenie za nevyužitý čas pre Pána

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Dnes vás chcem pozvať, aby sme Pána veľmi odprosovali za premárnený čas. Odprosujeme ťa Pane za to, že sme často premrhali drahocenný čas, ktorý je tvojím darom a naplnili sme ho egoizmom, zábavkami a nepotrebnými vecami. Odprosujeme ťa za to, že sme tento čas nevenovali budovaniu skutočného vzťahu s tebou a so svojimi …

Pôst 2021

Štvrtok 18.2.2021 – Odprosenie za nerozlišovanie

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Dnešný deň pozývam, aby sme Pána odprosovali za to, že sme nerozlišovali medzi vecami Božieho kráľovstva a kráľovstva temnoty: Odprosujeme ťa Pane za to, keď sme sa spoliehali na vlastné sily, vlastný rozum neosvietený tvojím svetlom, vlastné schopnosti a nevideli sme veci správne podľa tvojho pohľadu. Odprosujeme ťa za to, keď sme sa …

Pôst 2021

Pozvanie k pôstnej aktivite v našej farnosti – NINIVE V DOJČI

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Ako som sľúbil v kázni pri svätej omši, v našej farnosti začíname pôstnu aktivitu tým spôsobom, že sa spájame s duchovnou aktivitou otca Dominika Chmielewského z Poľska s názvom NINIVE. Každý deň chceme Pána odprosovať za určité hriechy, ktoré sme spáchali: osobne, v našom manželstve, rodine, farnosti, krajine, a tieto hriechy aj odčiňovať. …