Zobrazujú sa: 1 - 9 z 9 VÝSLEDKOV
Myšlienka týždňa

Myšlienka dňa, týždňa 10. 6. 2019: Boží pokoj nech uchráni vaše mysle i srdcia v Kristovi Ježišovi

Svätý apoštol Pavol v liste Filipanom píše nasledovne: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, …

Myšlienka týždňa

Myšlienka dňa, pondelok 31. 5. 2019: Matka všetkých národov, Matka všetkých ľudí, teda aj tvoja Matka

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Dnes je posledný májový deň. Mesiac máj je dlhodobo v Katolíckej cirkvi a tradícii mesiacom zvláštnej mariánskej úcty. Preto sa v kostoloch modlievajú aj Loretánske litánie, ktoré sú zbierkou najvznešenejších invokácií a titulov týkajúcich sa Panny Márie. Loretánske preto, lebo práve do Loreta bola podľa tradície prenesená časť nazaretského domčeka svätej nazaretskej rodiny, čím sa …

Myšlienka týždňa

Myšlienka dňa, pondelok 13. 5. 2019: Sila obety a modlitby

V tento krásny dátum 13. 5. 2019 je liturgická spomienka na preblahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú. Bolo to práve 13. 5. 1917, keď sa v portugalskej Fatime po prvýkrát na svahu Cova da Iria zjavila Panna Mária trom deťom: Hyacinte, Františkovi a Lucii. Keď sa Lucia spýtala, odkiaľ prichádza, povedala jej, že prichádza z neba. Lucia sa spontánne opýtala: „Prídem aj …

Myšlienka týždňa

Myšlienka dňa, pondelok 29. 4. 2019: Ježišu, dôverujem Ti! Matka, dôverujem Ti!

Jedným z najčastejších pokušení, ktorého pôvodcom môže byť naše ja, svet alebo diabol, je rozbitie dôvery k Bohu a istoty v Ňom (porov. Flp 4, 1; 2 Sol 2, 15). Veľmi často sú to i samotní zlí duchovia, ktorí chcú prostredníctvom myšlienok rozbiť dôveru. Spomeňme si, ako diabol pokúšal Evu a chcel jej narušiť dôveru v to, čo jej povedal …

Myšlienka týždňa

Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší

Svätý páter Pio píše v liste svojej duchovnej dcére Raffaeline Cesarovej z 31. mája 1914 (Epistolario II., s. 100): „Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší. Taký čas nie je nikdy premárnený. Nemajte preto dojem, že ma oberáte o čas, pretože najlepšie vynaložený čas, ako som pred chvíľou povedal, je práve ten, ktorý …

Myšlienka týždňa

Myšlienka dňa, pondelok 1. 4. 2019: Nápis na medaile svätého Benedikta: Nech mi je svetlom Svätý kríž

Keď uvidíš, že si pokúšaný, môžeš si poslúžiť modlitbou z medailónu sv. Benedikta. Nie všetky pokušenia pochádzajú priamo od diabla, ako hovorí učiteľ Cirkvi sv. Tomáš Akvinský. Môžu pochádzať z dôsledkov dedičného hriechu – z tela, sveta a potom aj priamo od diabla. Nasledujúca modlitba je však veľmi účinná pre rozhodnutie vôle, aby sa neustále stavala proti pôsobeniu zlých duchov …

Myšlienka týždňa

Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Pozdravujem všetkých, ktorí čítajú tieto riadky a na úvod vám vyprosujem svetlo Ducha Svätého, aby Vám otvorilo mysle i srdcia a aby sa to, čo budete čítať mohlo aj dotknúť Vášho života +. V druhú májovú nedeľu, 13.5. 2018 sme slávili Deň matiek. Je to najnádhernejšie poslanie, ktoré dal Boh Stvoriteľ žene keď môže na …

Myšlienka týždňa

Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime…

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Poprosme Ducha Svätého, aby nám pomohol vnímať a otvoril našu myseľ i srdce pre pochopenie Božích vecí +. Horeuvedenú vetu vypovedala svätá sestra Faustínka Kowalská, veľká apoštolka a vyprosovateľka Božieho milosrdenstva. Je to krásna veta, krásna v jej pravde. Áno, Boh nám mnohokrát niečo vezme. Robí to, rôznymi okolnosťami, v súvislosti s našimi plánmi, budúcnosťou, …

Myšlienka týždňa

Váž si dedičstvo otcov a tých, ktorí ti pomáhali

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Dovoľte mi podeliť sa s Vami o túto myšlienku: Včera, 8.1.2018 sme mali prvýkrát možnosť sláviť liturgickú spomienku na blahoslaveného Titusa Zemana. Mali by sme si veľmi vážiť takýchto ľudí, ktorí môžeme povedať, obetovali vlastný život pre druhých. Mali by sme učiť mladých ľudí vážiť si takéto obety. Toto sú skutočné vzory hodné nasledovania. Toto …