Zobrazujú sa: 1 - 10 z 18 VÝSLEDKOV
40 dní pôstu 2023 Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

40-dňová duchovná obnova 2023 – pokračuje cez vysielanie.faradojc.sk

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Shalom! Na popolcovú stredu v našej farnosti začala 40-dňová duchovná obnova s konkrétnym duchovným cvičením na daný deň. Zapojilo sa do nej veľmi veľké množstvo ľudí, ktorí si denne čítali zamyslenia pre konkrétny deň a snažili sa podľa nich aj formovať. Keďže táto duchovná obnova ide do väčšej hĺbky a vyžaduje si viac …

Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! V našej farnosti predbieha od 15.2.2023 do 18.3.2023 33-dňová príprava na zasvätenie sa svätému Jozefovi alebo obnovenie si tohto zasvätenia podľa knihy otca Donalda Callowaya: Zasvätenie sa svätému Jozefovi, ktorá má imprimatur. Samotné zasvätenie sa uskutoční na slávnosť svätého Jozefa 20.3.2023, toho roku je slávnosť posunutá kvôli sláveniu nedele. Táto príprava prebieha prostredníctvom …

40 dní pôstu 2023 Aktuálne Modlitby Udalosti vo farnosti

40-dňová duchovná obnova 2023 – každý deň nový text s duchovným cvičením pre konkrétny deň

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave, Mária! Shalom! Dnes je popolcová streda, začiatok pôstneho obdobia. Ako duchovnú pomôcku ponúkam každý jeden deň pôstu krátky text s konkrétnym povzbudením k duchovnému cvičeniu počas dňa, aby sme duchovne rástli. Kto bude mať záujem, môže sa zapojiť a vždy ráno si prečítať konkrétne duchovné cvičenie na daný deň. Týmto spôsobom sa človek môže …

Aktuálne Modlitby Na stiahnutie

Novoročné prianie: MÁRIINO ÚZEMIE, MÁRIINA KRAJINA

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Rozmýšľal som nad tým, aké novoročné prianie napísať. Keď som počúval čítania pri liturgii slova na slávnosť Bohorodičky Panny Márie z knihy Numeri, hovorilo sa o tzv. áronovskom požehnaní, ako bude potrebné žehnať synov Izraela. Teda na začiatku kalendárneho roka sa vzýva požehnanie na celý rok, na všetky oblasti života. Tiež v …

Modlitby

POMODLI SA KAŽDÝ DEŇ TÚTO MODLITBU, AK MÔŽEŠ

Všemohúci a večný Bože! V tejto ťažkej chvíli môjho života padám pred tebou na kolená a uznávam ťa za svojho Boha, jediného Pána, darcu života a Kráľa nad nebom i zemou. Odprosujem ťa za všetky moje hriechy, hriechy v mojom manželstve, v celej našej rodine, v celej našej krajine a aj za všetko zlo, ktoré spáchali moji predkovia. Odprosujem ťa aj za všetkých tých, ktorí ťa neprosia …

Modlitby Na stiahnutie Udalosti vo farnosti

Novéna k Duchu Svätému pred prijatím sv. birmovania

V sobotu 09.10.2021 bude v našej farnosti vyslúžená sv. birmovania. V rámci bezprostrednej prípravy na prijatie darov Ducha Svätého sa začíname od štvrtka (30.09.) modliť DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU. K modlitbe pozývame najmä birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov, súrodencov, starých rodičov, ale tiež všetkých, ktorí by sa chceli k modlitbám pridať. Modlitbový materiál nájdete na farskej stránke v časti …

Modlitby Na stiahnutie

Ochranný kríž, Karavaka – modlitba proti nákaze vírusom, za chorých a za Božiu ochranu, s cirkevným schválením

Ponúkame túto modlitbu ako veľmi účinnú zbraň proti nákaze a za chorých. Modlitbu, ktorá sa v tradícii Katolíckej cirkvi používala už od 7. storočia. V prípade záujmu tlačenej dvojstránky kontaktujte predajne s náboženskou literatúrou. Aj naša farnosť ponúka možnosť zaslania tlačenej dvojstránky poštou, kontaktujte pevnú linku farnosti. Kto má záujem, môže prispieť formou milodaru na rekonštrukciu kostola na farský účet …