Kancelária

  • ÚRADNÉ HODINY: vo štvrtok a v sobotu od 20:00 na farskom úrade v Dojči č. 336, v piatok od 20:00 v Šajdíkových Humenciach
  • ZAPÍSANIE ÚMYSLU SVÄTEJ OMŠE: po skončení svätej omše alebo telefonicky. Môže sa obetovať za mŕtvych (napr. + Ján Jano a + členov rodiny Janovej), za živých (napr. Za Božiu pomoc pre rodinu) alebo za aktuálne všeobecné potreby (napr. Za odvrátenie živelných pohrôm atď.)
  • KRST: Je potrebné, aby rodičia dieťaťa alebo aspoň jeden z nich prišli osobne do kancelárie, aby sme sa dohodli na dátume, príprave, krstných rodičoch a všetkých potrebných náležitostiach. Prosím, prineste si so sebou kópiu rodného listu dieťaťa.
  • POHREB: Je potrebné, aby ste čo najskôr zavolali na farský úrad, aby sme sa dohodli na termíne pohrebu a pohrebnej svätej omši. Potom je možné kontaktovať pohrebnú službu, spevákov, kostolníkov a všetky ostatné osoby. Prosím, prineste si so sebou kópiu úmrtného listu a listu o prehliadke mŕtveho od obhliadajúceho lekára alebo ich dodatočne prinesiete. Oba dokumenty je potrebné mať potvrdené na matričnom úrade.
  • POTVRDENIA A ODPISY Z MATRÍK (krstný list, sobášny list, prepustenie na krst, licencia na sobáš v inej farnosti…): Prosím, príďte počas úradných hodín do kancelárie a tieto dokumenty Vám vystavíme, alebo zatelefonujte si vopred, aby sme ich pre Vás pripravili.
  • PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE: Na začiatku školského roka 2022/2023 sme začali prípravu na prvé sväté prijímanie pre deti v treťom ročníku ZŠ, ktoré sa uskutočnilo v máji r. 2023. Na začiatku školského roka 2023/2024 začneme prípravu na prvé sväté prijímanie, ktoré sa uskutoční v máji/júni r. 2024. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte v kancelárii.
  • BIRMOVANIE: Na začiatku školského roka 2022/2023 sme začali prípravu na sviatosť birmovania pre žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ. Príprava bude trvať dva školské roky a prijatie sviatosti birmovania je naplánované na konci školského roka 2024/2025. Prihlásiť sa na prípravu na sviatosť birmovania možno na konci školského roka v ZŠ Dojč alebo počas leta v mesiacoch júl a august na farskom úrade. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte v kancelárii.
  • SVIATOSŤ MANŽELSTVA: Je potrebné, aby snúbenci prišli spoločne do kancelárie farského úradu, aby sme sa porozprávali o ich životnej situácii a rozhodnutí uzatvoriť sviatosť manželstva. Je potrebné, aby sme sa dohodli na termíne sobáša, príprave (ktorú je možné absolvovať v našej farnosti – veľmi peknou a zaujímavou formou so svedectvami skúsenejších manželov alebo v inej farnosti a priniesť potvrdenie o absolvovaní prípravy) všetkých potrebných administratívnych náležitostiach.