Na slávnosť Narodenia Pána v pondelok 25.12.2023 o 15:00 hod. sa vo farskom kostole Všetkých svätých v Dojči uskutočnila jasličková pobožnosť. Všetkým účinkujúcim – deťom, ako aj pani učiteľkám, ktoré s deťmi tento program nacvičovali, srdečne ďakujeme za krásny zážitok na oslavu narodenín Božieho Syna.