Jasličkové pobožnosti majú na Slovensku dlhú tradíciu a sú veľmi obľúbené. Ide vlastne o dramatizáciu udalosti narodenia Pána Ježiša v Betleheme, v ktorej vystupujú okrem Panny Márie a sv. Jozefa aj anjeli, pastieri a traja králi.

Počas adventu si aj deti z našej farnosti pripravovali jasličkovú slávnosť. Jasličkové pobožnosti sa v našich kostoloch konali v utorok 25. decembra. Skupina detí z Dojča pod vedením p. učiteliek sprítomnila narodenie malého Ježiška scénkami z evanjelií, pásmom básní a kolied. Skupinka detí zo Š. Humeniec pod vedením Aničky Sekáčovej sprítomnila príbeh Vianoc pomocou scénky z reálneho života, do ktorej zakomponovala udalosti spred 2000 rokov. Deti svoje úlohy zobrali naozaj zodpovedne a jasličkovú pobožnosť odohrali zo srdca. Atmosféru celého predstavenia dotvárala hudba a spev kolied, s ktorými nám pomáhali aj p. organistka so zborom. Pri speve najkrajšej vianočnej piesne Tichá noc, svätá noc nás sprevádzal hrou na gitare náš p. farár, vdp. Ivan Barus.

Nech radosť a pokoj, požehnanie a milosti, ktoré nám v týchto dňoch hojne plynú z jasieľ, zostanú v našich srdciach čo najdlhšie. Láska, príhovor a príklad Matky Božej, nábožnosť, obetavosť a starostlivosť sv. Jozefa a požehnanie Božieho Syna nech nás sprevádza každým dňom.