Online vysielanie

Na živé vysielanie aj záznamy sa vzťahujú autorské práva. Nie je dovolené zdieľať túto stránku na sociálnych sieťach (ako napr. Facebook), diskusiách alebo iných webstránkach. Ktokoľvek bude mať záujem si ju pozrieť, nech priamo navštívi našu farskú internetovú stránku. Ak by ste chceli vysielanie komukoľvek odporučiť, uveďte mu, prosím, priamo našu farskú internetovú stránku www.faradojc.sk. Za porušenie autorských práv je možné uplatniť všetky platné legálne postihy. Ďakujeme vám za rešpektovanie týchto autorských práv a vaše porozumenie.

Najbližšie živé vysielanie

Mimoriadne vysielanie

Vysvetlivky: „This event hasn’t started yet“ znamená, že najbližšie živé vysielanie sa ešte nezačalo. Pozrite si nižšie dnešný program najbližšieho vysielania. Ak sa vám na začiatku živého vysielania zobrazí hláška „Click to unmute„, treba na túto výzvu kliknúť , aby ste si zapli zvuk.


Program dnešného vysielania

Nedeľa, 24.1.2021
3. týždňa v Cezročnom období – Nedeľa Božieho Slova

08:15Modlitba svätého ruženca
09:00Svätá omša
10:45Svätá omša
21:00Rodinná pobožnosť Vytvorme nazaretský dom a modlitba svätého ruženca manželov a rodín za svoju vlasť

Program vysielania do konca týždňa

NEDEĽA, 24.1.2021
08:15 – Modlitba svätého ruženca
09:00 – Svätá omša
10:45 – Svätá omša
21:00 – Rodinná pobožnosť Vytvorme „Nazaretský dom“ a modlitba svätého ruženca manželov a rodín za svoju vlasť