18. decembra 2019

Úcta k blahoslavenej sestre Zdenke Schelingovej v našej farnosti

  • Každý mesiac mávame v našej farnosti tzv. večer ku cti bl. sestry Zdenky Schelingovej. Koná sa väčšinou v posledný štvrtok v mesiaci vo farskom kostole v Dojči a v posledný piatok v mesiaci vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach. Odporúčam však pozrieť si oznamy na konkrétny týždeň, kvôli možnej zmene.
  • Keďže v mesiaci decembri t.r. 2019 budeme prežívať vianočné sviatky, v tomto mesiaci modlitbové stretnutie ku cti bl. sestry Zdenky nebude. Najbližší termín bude v mesiaci január 2020, vo štvrtok 30.1.2020 vo farskom kostole v Dojči a v piatok 31.1.2020 vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach.

  • Program: 16:30 vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti, modlitba korunky Božieho milosrdenstva, pobožnosť krížovej cesty, 17:30 modlitba svätého ruženca, 18:00 záverečné eucharistické požehnanie a svätá omša, 19:00 individuálne požehnanie relikviou bl. sestry Zdenky.

  • Viac informácií o živote sestry Zdenky nájdete na internetovej stránke Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža www.zdenka.sk