18. decembra 2019

Spovedanie v týždni od 27.1. 2020 do 2. 2. 2020

  • skratky: sp – svätá spoveď, sv.o. – svätá omša, D – Dojč, ŠH – Šajdíkove Humence
  • pondelok:  —,

  • utorok: sv. spoveď od 17:00 do 18:00 v Dojči, 18:00 sv.o. v Dojči,

  • streda: sv. spoveď od 17:00 do 18:00 v ŠH,  18:00 sv.o. v ŠH,

  • štvrtok: sv. spoveď od 16:30 do 18:00 v Dojči, 18:00 sv.o. v Dojči ku cti bl. sestre Zdenky Schelingovej,

  • piatok: 16:30-18:00 sv. spoveď v ŠH, 18:00 sv.o. v ŠH, ku cti bl. sestre Zdenky Schelingovej,

  • sobota:  sv. spoveď od 7:00 do 8:00 v ŠH, 8:00 sv.o. v ŠH,

  • nedeľa: sv. spoveď NIE, 7:30 sv.o. v D, 9:00 sv.o. v ŠH, 10:45 sv. o. v Dojči.