27. júla 2019

Požehnanie napoludnie

  • Zosnulý dominikánsky páter Akvinas Gabura OP, ktorý zomrel v povesti veľmi čnostného kňaza, pravidelne udeľoval veriacim v istú hodinu požehnanie.
  • Pápež Pius XII. veľmi povzbudzoval kňazov k tomu, aby podľa náuky Katolíckej cirkvi o požehnaní využívali túto moc sviatosti kňazstva.
  • Svätý apoštol Pavol hovorí: žehnajte a nepreklínajte (porov. Rim 12, 14).
  • Vždy na poludnie o 12:00 udeľuje pán farár požehnanie pre všetkých farníkov, ktorí ho chcú prijať.
  • Tu nájdeš podrobnejšie vysvetlenie.
  • Je možné vo svojom srdci poprosiť, aby toto požehnanie malo za cieľ aj konkrétnu oblasť života, napríklad ako posila v duchovných zápasoch, pomoc v zdravotnom stave, posila do čností atď.
  • Kdekoľvek by ste sa nachádzali, je potrebné si vzbudiť napríklad tento úmysel: „Pane, chcem teraz prijať požehnanie.“
  • Je potrebné dôverovať v moc požehnania a spolupracovať s ním, teda vyhnúť sa magickému chápaniu viery.