8. februára 2019

Pomoc sužovaným

POMOC DUCHOVNE SUŽOVANÝM OSOBÁM

  • Katolícka cirkev je matkou, ktorá sa stará o tých, ktorí sú duchovne sužovaní z najrôznejších príčin, napríklad i pôsobením zlých duchov.
  • Kňazi, ktorí sa zaoberajú aj modlitbou oslobodenia a uzdravenia a duchovným sprevádzaním osôb v týchto špecifických situáciách (po starostlivom rozlíšení, či ide o príčinu psychickej povahy alebo duchovnej, alebo kombináciu), zaznamenávajú neustály nárast počtu ľudí, u ktorých sa vyskytujú duchovné zviazanosti, sužovanie mysle, diabolské útoky, diabolské zamorenie miest a vecí a v najťažších prípadoch i diabolské posadnutia.
  • Na tomto mieste bude o krátky čas možné nájsť užitočné informácie z náuky Katolíckej cirkvi (Svätého písma, Učiteľského úradu Cirkvi, spisov svätých a pastoračných skúseností) pre oblasť duchovného uzdravenia a oslobodenia od negatívnych duchovných vplyvov a diabolského pôsobenia, aby čím viac ľudí mohlo nájsť pokoj duše, užitočné rady v duchovných zápasoch, predísť mnohým negatívnym a ničivým dôsledkom, devastácii manželstiev a rodín.
  • Katolícka cirkev je matkou, ktorá sa stará o svoje deti aj v tejto oblasti, aby sa z pút temnoty, smútku a beznádeje mohli dostať do Božieho pokoja a svetla a aj cez tieto problémy mohli nájsť živý vzťah k Bohu.