8. februára 2019

Pomoc sužovaným

Modlitby za uzdravenie duše i tela a oslobodenie pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou v našej farnosti (v sobotu 30.3.2019)

  • Najbližšia spoločná modlitba za uzdravenie duše i tela a oslobodenie pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou, ktorú vedie pán farár Ivan Barus bude vo farskom kostole v Dojči v sobotu 30.3. od 15:00 do 17:15 s eucharistickým požehnaním. O 17:30 bude večerná svätá omša. Modlitba je zameraná na odčinenie hriechov, vyprosenie milosti vnútorného uzdravenia, posilu pre zdravotný stav  a oslobodenie od negatívnych duchovných vplyvov a diabolského pôsobenia a osobné posvätenie jednotlivých oblastí života jednotlivcov, manželstiev a rodín.
  • Texty používaných modlitieb majú cirkevné schválenie (imprimatur).

POMOC DUCHOVNE SUŽOVANÝM OSOBÁM

  • Katolícka cirkev je aj matkou, ktorá sa stará o tých, ktorí sú duchovne sužovaní z najrôznejších príčin, z ktorých jednou je aj pôsobenie zlých duchov.
  • U kňazov zaoberajúcich sa aj modlitbou oslobodenia a uzdravenia  a duchovným sprevádzaním osôb v týchto špecifických situáciách (po starostlivom rozlíšení či sa jedná o príčinu psychickej povahy alebo duchovnej alebo kombináciu),  neustále narastá počet ľudí, u ktorých sa vyskytujú duchovné zviazanosti, sužovanie mysle, diabolské útoky, diabolské zamorenie miest a vecí a v najťažších prípadoch i diabolské posadnutia.
  • Na tomto mieste bude o krátky čas možné nájsť užitočné informácie z náuky Katolíckej cirkvi (Svätého písma, Učiteľského úradu Cirkvi, spisov svätých a pastoračných skúseností) pre oblasť duchovného uzdravenia a oslobodenia od negatívnych duchovných vplyvov a diabolského pôsobenia, aby čím viac ľudí mohlo nájsť pokoj duše, užitočné rady v duchovných zápasoch, predísť mnohým negatívnym a ničivým dôsledkom, devastácii manželstiev a rodín.
  • Katolícka cirkev je matkou, ktorá sa stará o svoje deti aj v tejto oblasti, aby sa z pút temnoty, smútku a beznádeje mohli dostať do Božieho pokoja a svetla a aj cez tieto problémy mohli nájsť živý vzťah k Bohu.