Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. (Jn 13, 1)

Bohoslužby počas Veľkonočných sviatkov: Zelený štvrtok, sv. omša na pamiatku Pánovej večere: 17:00 Šajdíkove Humence, 19:00 Dojč; Veľký piatok: 9:00 krížová cesta v ŠH, 11:00 krížová cesta v D, 15:00 obrady v ŠH a 17:30 obrady v D, Biela sobota vigília Pánovho zmŕtvychvstania: 16:30 ŠH a 19:30 D, Veľkonočná nedeľa 7:30 D, 9:00 ŠH, 10:30 D.

Myšlienka dňa, streda 27.3.2019: Všetko pekné niečo stojí

Počet návštev: 112 Príslovie hovorí: „Všetko pekné niečo stojí.“ Áno, je to tak aj v duchovnom živote. „Kto by si chcel svoj život zachrániť (teda využiť iba pre svoje ego), stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho (teda kto začne žiť pre lásku a službu Bohu a Prečítať viac o Myšlienka dňa, streda 27.3.2019: Všetko pekné niečo stojí[…]

Moja obeta pre Pána Ježiša

Počet návštev: 150 Moja obeta pre Pána Ježiša Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. Zmyslom pôstu je pripraviť si srdce na úprimné prežívanie Veľkonočných sviatkov, pripraviť si srdce na osobné stretnutie so ZMŔTVYCHVSTALÝM PÁNOM JEŽIŠOM. Počas pôstu si častejšie budeme pripomínať utrpenie Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Budeme sa spájať s Pánom Ježišom a jeho utrpením Prečítať viac o Moja obeta pre Pána Ježiša[…]

SV. OMŠE KU CTI BL. SESTRY ZDENKY SCHELINGOVEJ

Počet návštev: 111 PROSBA O POMOC A SILU NIESŤ ŽIVOTNÉ KRÍŽE  Aj v mesiaci február boli v našej farnosti slávené sv. omše ku cti bl. sestry Zdenky Schelingovej. Bolo to vo štvrtok 21.02. vo farskom kostole v Dojči a v piatok 22.02. vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omšu a celý program viedol náš pán farár, vdp. I. Barus. Vyprosovali sme si pomoc Prečítať viac o SV. OMŠE KU CTI BL. SESTRY ZDENKY SCHELINGOVEJ[…]

Farská púť do Talianska

Počet návštev: 299                        FARSKÁ PÚŤ do Talianska, pri príležitosti 50. rokov od smrti Pátra Pia V dňoch 17. – 22. novembra 2018 sa veriaci z farnosti Dojč, filiálky Šajdíkove Humence, a tiež z iných kútov Slovenska vybrali na pútnický zájazd s cestovnou kanceláriou AWERTRAVEL Prečítať viac o Farská púť do Talianska[…]

Jasličková pobožnosť 2018

Počet návštev: 150 Jasličkové pobožnosti majú na Slovensku dlhú tradíciu a sú veľmi obľúbené. Ide vlastne o dramatizáciu udalosti narodenia Pána Ježiša v Betleheme, v ktorej vystupujú okrem Panny Márie a sv. Jozefa aj anjeli, pastieri a traja králi. Počas adventu si aj deti z našej farnosti pripravovali jasličkovú slávnosť. Jasličkové pobožnosti v našich kostoloch sa konali v utorok, Prečítať viac o Jasličková pobožnosť 2018[…]

Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer

Počet návštev: 254 VERZIA PRE TLAČ: Stedrovecerna_liturgia_v_rodine.pdf (Text liturgie je upravený do formy brožúrky, ktorú stačí iba vytlačiť. Brožúrka má 4 strany a pri obojstrannej tlači na formát papiera A4 sa zmestí na jeden list.) VERZIA NA ČÍTANIE: RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE   Na stole sa zažne svieca. Úvod: V mene Otca i Syna i Prečítať viac o Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer[…]

Adventné stretko

Počet návštev: 158 V týchto dňoch sa už viac zameriavame na blížiaci sa príchod Vianoc. Advent je pre nás obdobím, kedy by sme sa mali zastaviť, prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi a rozhodnúť sa pre zmenu. Každý máme niečo, čo môžeme meniť a vylepšovať. Aj s deťmi z našej farnosti sme sa rozhodli pripraviť svoje srdiečka na príchod Pána Prečítať viac o Adventné stretko[…]

Adventná aktivita 2018

Počet návštev: 119 Advent je časom prípravy na Vianoce. Aj my sa chceme dobre pripraviť na príchod Pána Ježiša. Pre deti a mladých je v kostole pripravený stromček, pod stromčekom darček. Spoločnými silami počas adventu stromček ozdobíme a darček, ktorý je zatiaľ prázdny, naplníme. Našou adventnou úlohou bude vlepovať lístky do hviezdy a vianočných guličiek, ale aj naplniť Prečítať viac o Adventná aktivita 2018[…]

Popoludnie s bl. sestrou Zdenkou

Počet návštev: 144      V mesiaci júl sme boli poctení mimoriadnou návštevou. Sestry zo slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža priniesli do našej farnosti vzácny dar, relikviu bl. sestry Zdenky. A tak už pár mesiacov sa tešíme z prítomnosti a príhovoru našej slovenskej orodovníčky, ktorú máme pri Pánovi v nebi. Každý mesiac, posledný štvrtok v mesiaci v Dojči a posledný piatok Prečítať viac o Popoludnie s bl. sestrou Zdenkou[…]

NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V NAŠEJ FARNOSTI

Počet návštev: 137 Dňa 6. decembra sme si podľa liturgického kalendára spomínali na sv. Mikuláša. Kto bol sv. Mikuláš? Niektorí si ho mýlia s postavou Santa Clausa, ktorý chodí na soboch a spúšťa sa komínom alebo s postavou Deda Mráza. Mnohí ho poznáme ako štedrého biskupa, ktorý sa staral o chudobných a núdznych. Deti ho poznajú ako starčeka, ktorý Prečítať viac o NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V NAŠEJ FARNOSTI[…]