Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi a slávnostné te deum pri ukončení školského roka

Slávnostná eucharistická procesia v našej farnosti bude v nedeľu, 23.6.2019 po svätých omšiach v Šajdíkových Humenciach o 8:30 a v Dojči o 10:30. Srdečne pozývame. Slávnostné Te Deum na konci školského roka bude v sobotu, 22.6.2019 o 17:00 vo farskom kostole v Dojči. Potom pozývame deti, mládež a rodičov na farskú grilovačku.

Myšlienka dňa, piatok 5. 4. 2019: Pane, pretvor srdcia pastierov podľa svojho srdca

Počet návštev: 190 Dnešný prvý piatok mesiaca apríla môžeme poprosiť Pána Ježiša, aby podľa svojho Najsvätejšieho srdca pretváral srdcia nás, pastierov Katolíckej cirkvi. Modlitba: Pane, prosíme ťa, nech sú tvoje myšlienky našimi myšlienkami, nech sú tvoje slová našimi slovami, nech sú tvoje city našimi citmi, nech sú tvoje postoje našimi postojmi. Nech sme posvätení v Prečítať viac o Myšlienka dňa, piatok 5. 4. 2019: Pane, pretvor srdcia pastierov podľa svojho srdca[…]

Myšlienka dňa, štvrtok 4. 4. 2019: Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno

Počet návštev: 218 Pán Ježiš takto odpovedal Marte, ktorá nechala svoje srdce a myseľ „utiecť“ od Božieho pokoja a nechala sa premôcť starosťami a znepokojeniami: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“ Čo je to jedno? Veď starostlivosť o hostí nebola zlá sama osebe. Zlé bolo to, že Prečítať viac o Myšlienka dňa, štvrtok 4. 4. 2019: Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno[…]

Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší

Počet návštev: 247 Svätý páter Pio píše v liste svojej duchovnej dcére Raffaeline Cesarovej z 31. mája 1914 (Epistolario II., s. 100): „Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší. Taký čas nie je nikdy premárnený. Nemajte preto dojem, že ma oberáte o čas, pretože najlepšie vynaložený čas, ako Prečítať viac o Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší[…]

Myšlienka dňa, pondelok 1. 4. 2019: Nápis na medaile svätého Benedikta: Nech mi je svetlom Svätý kríž

Počet návštev: 253 Keď uvidíš, že si pokúšaný, môžeš si poslúžiť modlitbou z medailónu sv. Benedikta. Nie všetky pokušenia pochádzajú priamo od diabla, ako hovorí učiteľ Cirkvi sv. Tomáš Akvinský. Môžu pochádzať z dôsledkov dedičného hriechu – z tela, sveta a potom aj priamo od diabla. Nasledujúca modlitba je však veľmi účinná pre rozhodnutie vôle, Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 1. 4. 2019: Nápis na medaile svätého Benedikta: Nech mi je svetlom Svätý kríž[…]

Myšlienka dňa, piatok 29. 3. 2019: Pán Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky

Počet návštev: 181 Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová píše:  „Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol plameň mojej lásky, hodila by som na popol niekoľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky.“ Skutočne dôvera v Boha robí zázraky. Božia pomoc sa najviac prejaví vtedy, keď niet Prečítať viac o Myšlienka dňa, piatok 29. 3. 2019: Pán Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky[…]

Biblická olympiáda

Počet návštev: 158 VERNOSŤ PÁNOVI, to je spoločná téma vybraných biblických kníh v prebiehajúcom ročníku Biblickej olympiády. V duchu slov sv. Hieronyma „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ sa venovali štúdiu textov Svätého písma traja deviataci: SAMUEL ČMELÍK, KAROLÍNA PODOLIAKOVÁ, KRISTÍNA VILKOVÁ. Od októbra sa zoznamovali s textami, postavami, udalosťami a myšlienkami PRVEJ KNIHY KRÁĽOV, KNIHY RÚT A EVANJELIA PODĽA Prečítať viac o Biblická olympiáda[…]

Myšlienka dňa, štvrtok 28. 3. 2019: Jediná vec, ktorá je cenná v Božích očiach…

Počet návštev: 145 Pán Ježiš hovorí svätej sestre Faustíne Kowalskej: „Boh mi dal poznať jednu jedinú vec, ktorá má v jeho očiach nekonečnú hodnotu, a to je Božia láska. Láska, láska a ešte raz láska – s jedným skutkom čistej Božej lásky sa nedá nič porovnať. Ó, akou nepochopiteľnou pozornosťou obdarúva Boh dušu, ktorá ho Prečítať viac o Myšlienka dňa, štvrtok 28. 3. 2019: Jediná vec, ktorá je cenná v Božích očiach…[…]

Myšlienka dňa, streda 27. 3. 2019: Všetko pekné niečo stojí

Počet návštev: 182 Príslovie hovorí: „Všetko pekné niečo stojí.“ Áno, je to tak aj v duchovnom živote. Vo Svätom písme Pán Ježiš hovorí: Kto by si chcel svoj život zachrániť (teda využiť iba pre svoje ego), stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho (teda kto začne žiť Prečítať viac o Myšlienka dňa, streda 27. 3. 2019: Všetko pekné niečo stojí[…]

Moja obeta pre Pána Ježiša

Počet návštev: 239 Moja obeta pre Pána Ježiša Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. Zmyslom pôstu je pripraviť si srdce na úprimné prežívanie veľkonočných sviatkov, pripraviť si srdce na osobné stretnutie so ZMŔTVYCHVSTALÝM PÁNOM JEŽIŠOM. Počas pôstu si častejšie budeme pripomínať utrpenie Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Budeme sa spájať s Pánom Ježišom a jeho utrpením Prečítať viac o Moja obeta pre Pána Ježiša[…]

SV. OMŠE KU CTI BL. SESTRY ZDENKY SCHELINGOVEJ

Počet návštev: 162 PROSBA O POMOC A SILU NIESŤ ŽIVOTNÉ KRÍŽE  Aj v mesiaci február boli v našej farnosti slávené sv. omše ku cti bl. sestry Zdenky Schelingovej. Bolo to vo štvrtok 21. 02. vo farskom kostole v Dojči a v piatok 22. 02. vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omšu a celý program viedol náš pán farár, vdp. I. Barus. Vyprosovali sme Prečítať viac o SV. OMŠE KU CTI BL. SESTRY ZDENKY SCHELINGOVEJ[…]