Svätá omša ku cti Bl. sestry Zdenky Schellingovej s prosbou o pomoc a silu niesť životné kríže

Vo štvrtok, 21.2. bude večer ku cti bl. sestry Zdenky Schellingovej. Téma: Prosba o pomoc a silu niesť životné kríže. Program: 16:00 vystavenie Najsvätejšej oltárnej sviatosti, korunka Božieho milosrdenstva, 16:30 modlitba svätého ruženca (deti a mládež), 17:30 eucharistické požehnanie a svätá omša, 18:30 individuálne požehnanie relikviou.

Hodová sv. omša na slávnosť Všetkých svätých

Počet návštev: 157 Hodová sv. omša Patrónmi nášho kostola a farnosti sú VŠETCI SVÄTÍ. Keďže slávnosť Všetkých svätých pripadá na 1. novembra, v najbližšiu nedeľu, teda 4. novembra, sa konala hodová sv. omša. Slávnostná sv. omša bola o 10:30 vo farskom kostole. Za spevu piesne „Hľa otvára sa brána nebies dokorán“ vstúpili do kostola farníci v krojoch, hasičských uniformách, Prečítať viac o Hodová sv. omša na slávnosť Všetkých svätých[…]

S deťmi pri kríži sv. Cyrila a Metoda

Počet návštev: 75   S DEŤMI PRI KRÍŽI SV. CYRILA A METODA V pekné a teplé sobotné popoludnie, dňa 13. októbra, sme sa vybrali s deťmi z našej farnosti ku Krížu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádza v Dojči – v časti Dráhy. Stretli sme sa o 13:00 pri farskom kostole. Prišli deti z Dojča i Š. Humeniec, spolu 27 detí a piati dospelí, ktorí Prečítať viac o S deťmi pri kríži sv. Cyrila a Metoda[…]

Relikvia bl. sestry Zdenky Schelingovej v našej farnosti

Počet návštev: 95  BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ *24. decembra 1916 v Krivej na Orave, † 31. júla 1955 v Trnave, Bl. Zdenka, panna a mučenica, je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách. Na sviatok POVÝŠENIA SV. KRÍŽA, 14. septembra 2003, ju sv. Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke vyhlásil za blahoslavenú. Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža na základe Prečítať viac o Relikvia bl. sestry Zdenky Schelingovej v našej farnosti[…]

Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda

Počet návštev: 62 SVIATOK SV. CYRILA A METODA Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava pred 1155 rokmi na územie Veľkej Moravy. Ako uvádzajú historici, priniesli mnohé dary od cisára Michala III., no najvzácnejším z nich bolo Sväté písmo v staroslovienskom jazyku. Misionári prišli šíriť Božie Slovo, vzdelanie i kultúru. Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda Prečítať viac o Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda[…]

Hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice

Počet návštev: 61 HODOVÁ SV. OMŠA Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom. Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti „ZÁVSIE“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde predtým stál kostol. Krásny obraz Prečítať viac o Hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice[…]

Slávnosť 1. sv. prijímania

Počet návštev: 78 1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 54-56) V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých Prečítať viac o Slávnosť 1. sv. prijímania[…]

Farská grilovačka

Počet návštev: 64 FARSKÁ GRILOVAČKA Dňa 22. júna sa v priestoroch fary uskutočnila ďalšia akcia, tentokrát pre deti, mladých a ich rodičov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti končiaceho sa školského roka. Pozvanie na farskú rozlúčku so školou sme dostali od p. farára. Prišli deti z Dojča a Š. Humeniec, žiaci základných i materských škôl, ale i gymnazistky. O 18:00 sme začali Prečítať viac o Farská grilovačka[…]

Púť detí do Marianky

Počet návštev: 55 PÚŤ DETÍ DO MARIANKY Aj tento rok sme dostali pozvánku na tradičnú Púť detí do Marianky. Púť, ktorá sa koná vždy koncom mája, je príležitosťou spoznávať našu Nebeskú Matku Pannu Máriu a jej syna, Pána Ježiša. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej púte bolo objavovanie Panny Márie ako citlivej matky. Hlavnými organizátormi púte boli DKÚ Bratislavskej Prečítať viac o Púť detí do Marianky[…]

Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)

Počet návštev: 163 Liturgický kalendár Pondelok:   féria Utorok:       féria Streda:        féria Štvrtok:      féria Piatok:        Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Sobota:            sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka Nedeľa:       TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší   5. 11. Pondelok + rodičia Joachim a Pavlína Kaššákoví Dojč 7:00   6. 11. Utorok Za Prečítať viac o Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)[…]

Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni

Počet návštev: 333 V mesiaci októbri srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca vždy 30 minút pred svätou omšou. Rozvrh úmyslov na jednotlivé dni: pondelok – za dar viery, čistoty a ochrany od všetkého zla pre deti a mládež, utorok – za vernosť, lásku a každodenné odpustenie v manželstvách, streda – za posilnenie v boji proti Prečítať viac o Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni[…]