10. augusta 2017

Základné informácie

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dojč

Správca farnosti: Mgr. Ing. Ivan Barus

Adresa: Dojč č. 336, 906 02

Tel.: (+421) 346 536 123

Email: faradojc@faradojc.sk

Web: www.faradojc.sk

Patrocínium: Všetkých svätých

Sväté omše: utorok, štvrtok o 18:00 (v zimnom období o 17:30); v sobotu o 8:00; v nedeľu o 7:30 a 10:30 (v aktuálnom týždni môže byť zmena, pozri aktuálne farské oznamy)

Adorácia: vo štvrtok po svätej omši

Svätá spoveď: 30 minút pred svätou omšou a podľa potreby a možností i po sv. omši

Vybavovanie agendy: treba sa dohodnúť so správcom farnosti

Filiálka: Šajdíkove Humence (vzdialené 2,6 km)

Patrocínium: sv. Augustín, sv. Martin

Sväté omše: streda, piatok o 18:00 (v zimnom období o 17:30); nedeľa o 9:00

Adorácia: v piatok po svätej omši

Svätá spoveď: 30 minút pred svätou omšou a podľa potreby a možností i po sv. omši

IČO: 34014144

DIČ: 2022562168

Číslo účtu IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963