2. januára 2020

Misijné stretnutia s PJK

Misijné stretnutie s Pánom Ježišom Kristom

V knihe „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca (októbra 2019), Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou: „Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, korumpuje sa, stráca svoju prirodzenosť. Stáva sa niečím iným.“ (zdroj: www.tkkbs.sk)

Podľa slov pápeža Františka je dnes veľmi dôležité ohlasovanie evanjelia, pretože naša Cirkev je misijná vo svojej prirodzenosti. Nejde iba o misie ad gentes, čiže k národom, ktoré ešte nepoznali Pána Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa, ale ide aj o nový misijný zápal a spôsob v samotných farnostiach na našom území. Je potrebné nové ohlasovanie, prehĺbenie viery, dotyk Pána Ježiša ako svojho osobného Boha a Pána, vybudovanie vzťahu s ním. Z tohto dôvodu sa aj v našej farnosti začnú stretnutia s duchovným, spoločenským i vzdelávacím obsahom s názvom: Stretnutie s Pánom Ježišom (Meet Lord Jesus), ktoré budú mať misijnú povahu na spoznanie svojej viery a jej prehĺbenie. Srdečne pozývame.

Navyše s radosťou môžme vidieť, že biskupi Slovenska sa rozhodli vyhlásiť od prvej adventnej nedele 1.12.2019 Rok Božieho slova. Cieľom je žiť viac s Božím slovom, spoznať ho a nechať vstúpiť do svojho života. Aj tomu sa budeme venovať na misijných stretnutiach vo farnosti Dojč.

Srdečne pozývame všetkých, ktorých Duch Svätý pritiahne a Panna Mária, Sedembolestná patrónka Slovenska svojou materinskou láskou pozve a privedie. Tešíme sa na Vás.

 

Najbližší termín stretnutia

Kedy: sobota, 18.1.2020,

Kde: Kultúrny dom v obci Dojč a farský kostol Všetkých svätých,

Téma: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2,5). Ilustračné heslá: Ako nájsť živého Boha? – Ako si k nemu vytvoriť skutočný vzťah? – Čo znamená milovať Boha? – Kto je priateľ Pána Ježiša? – Kto je Panna Mária? – Akú úlohu dostala v Božom pláne spásy? – Ako si k nej vytvoriť skutočný vzťah?

Program v kultúrnom dome:

10:00 – 11:00 úvod, privítanie a modlitba chvál

11:00 – 12:00 prvý blok: pásmo prednášky správcu farnosti Ing. Mgr. Ivana Barusa, fotografií, videí a svedectiev

12:00 – 13:00 obedná prestávka (z vlastných zásob)

13:00 – 15:00 druhý blok: pásmo prednášky správcu farnosti Ing. Mgr. Ivana Barusa, fotografií videí a svedectiev

Program vo farskom kostole Všetkých svätých:

16:00 – 17:00 svätá omša (celebruje správca farnosti Ing. Mgr. Ivan Barus)

17:00 – 18:00 moderovaná adorácia s eucharistickým požehnaním