18. decembra 2019

Fatimské soboty

  • Pobožnosť Fatimskej soboty sa pravidelne koná v národnej bazilike v Šaštíne každú prvú sobotu v mesiaci v popoludňajších hodinách. Pre podrobnejšie informácie pozri www.bazilika.sk
  • V našej farnosti sa táto pobožnosť koná tak isto na prvú sobotu v mesiaci pre všetkých, ktorí sa nemôžu zúčastniť v Šaštíne.

    Najbližší termín: sobota 1.2.2020 o 7:00 vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach.

    Úmysel: za živých i zosnulých členov bratstva svätého ruženca v našej farnosti, na odčinenie hriechov proti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a na úmysly Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.