6. novembra 2017

Farské oznamy

24. 9. – 30. 9. 2018

 

Liturgický kalendár

Pondelok:    féria

Utorok:        féria

Streda:         féria alebo sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:       sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Piatok:         féria alebo sv. Václava, mučeníka, alebo sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľné spomienky

Sobota:        sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

Nedeľa:       DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší

24. 9. Pondelok —    —    —
25. 9. Utorok + Júlia a Imrich Linkoví,
+ rodičia z oboch strán
Dojč 18:00
26. 9. Streda + Viktor a Jozefína Búzkoví, dcéra Gabriela, + zaťovia Šajdíkove

Humence

18:00
27. 9. Štvrtok + švagrovia a švagriné,
+ súrodenci Eisneroví, Emil, Jozef, Anton, + sestry Mária a Alojzia
Dojč 18:00
28. 9. Piatok + Pavol Tuharský, + manželka Mária,
+ syn Pavol
Šajdíkove

Humence

18:00
29. 9. Sobota + manžel Jozef Morávek, + rodičia z oboch strán, + súrodenci Dojč 8:00
    Poďakovanie Pánu Bohu za 60 rokov manželstva Zaňátových Šajdíkove  Humence 10:00
30. 9. Nedeľa + Pavol Skala (1. výročie) Dojč 7:30
    Poďakovanie za 80 rokov života pre Júliu Vrabcovú a prosba o Božiu pomoc Šajdíkove

Humence

9:00
    Za farníkov Dojč 10:30

 

Oznamy:

  1. Je posledný týždeň v mesiaci septembri, preto sa bude konať sv. omša ku cti bl. sestry Zdenky Schellingovej vo štvrtok 27. 9. v Dojči a v piatok 28. 9. v Šajdíkových Humencoch. Program začne o 16:00 modlitbou krížovej cesty, o 17:00 sv. ružencom, 18:00 sv. omša, po nej individuálne požehnanie relikviou bl. sestry Zdenky. Od 16:00 do 18:00 je možnosť sv. spovede.
  2. Na kostol prispeli dve rodiny z Dojča sumou 50 eur a jedna zo Šajdíkových Humeniec sumou 50 eur.