Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda

SVIATOK SV. CYRILA A METODA Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava pred 1155 rokmi na územie Veľkej Moravy. Ako uvádzajú historici, priniesli mnohé dary od cisára Michala III., no najvzácnejším z nich bolo Sväté písmo v staroslovienskom jazyku. Misionári prišli šíriť Božie Slovo, vzdelanie i kultúru. Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sú na Slovensku Prečítať viac o Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda[…]

Hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice

HODOVÁ SV. OMŠA Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom. Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti „ZÁVSIE“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde predtým stál kostol. Krásny obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý Prečítať viac o Hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice[…]

Slávnosť 1. sv. prijímania

1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 54-56) V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých svätých v Dojči prvýkrát Prečítať viac o Slávnosť 1. sv. prijímania[…]

Farská grilovačka

FARSKÁ GRILOVAČKA Dňa 22. júna sa v priestoroch fary uskutočnila ďalšia akcia, tentokrát pre deti, mladých a ich rodičov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti končiaceho sa školského roka. Pozvanie na farskú rozlúčku so školou sme dostali od p. farára. Prišli deti z Dojča a Š. Humeniec, žiaci základných i materských škôl, ale i gymnazistky. O 18:00 sme začali svätou omšou. V rámci Prečítať viac o Farská grilovačka[…]

Púť detí do Marianky

PÚŤ DETÍ DO MARIANKY Aj tento rok sme dostali pozvánku na tradičnú Púť detí do Marianky. Púť, ktorá sa koná vždy koncom mája, je príležitosťou spoznávať našu Nebeskú Matku Pannu Máriu a jej syna, Pána Ježiša. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej púte bolo objavovanie Panny Márie ako citlivej matky. Hlavnými organizátormi púte boli DKÚ Bratislavskej arcidiecézy, Kňazský seminár Prečítať viac o Púť detí do Marianky[…]

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu“. Cez vybrané texty sa piati žiaci z 8. ročníka stretávali s rôznymi starozákonnými biblickými postavami, napr. Abrahám, Izák, Jakub, Jozef a iní. Prečítať viac o BIBLICKÁ OLYMPIÁDA[…]

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA

V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2018 sa vydalo 50 pútnikov z obcí Dojč, Šajdíkove Humence a z okolitých farností na farskú púť do Poľska (Krakow – Zebrzydowska kalvária – Wadowice – Krivá). Prvý deň, v skorých ranných hodinách, sme dorazili do Krakowa, časť Lagiewniky. Celý deň sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva v objekte kláštora Kongregácie sestier Prečítať viac o FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA[…]

SVIATOK SV. FLORIÁNA

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, si členovia miestneho hasičského zboru uctili svojho patróna účasťou na sv. omši a slávnostnou procesiou k soche sv. Floriána. Slávnostná sv. omša sa konala v nedeľu 30. 04. o 11:00 hod. Bola obetovaná za živých a mŕtvych členov dobrovoľného hasičského zboru v Dojči.  Hasiči v sprievode, spolu s hasičskou zástavou, vstúpili do chrámu a zaujali Prečítať viac o SVIATOK SV. FLORIÁNA[…]

AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?

Každý z nás bol pozvaný k aktívnemu prežívaniu pôstneho obdobia. Boli sme pozvaní k úprimnejšej a osobnejšej modlitbe, k rozjímaniu o utrpení a umučení Pána Ježiša, k dobrej sv. spovedi, k sústredenému prežívaniu sv. omše, ku konaniu dobrých skutkov, k zriekaniu sa toho, čo máme radi. Pozvanie bolo adresované dospelým, mladým i deťom. A práve pre tých mladších sme mali pripravenú aktivitu – Pôstna cesta. Pôstna Prečítať viac o AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?[…]

KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK

Stalo sa to pred viac ako 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. V tento deň sa rozhodovalo o našom večnom živote. Pán Ježiš poznal každého z nás osobne a vedel, že dnes tu budeme. Vedel tiež, že večný život nedosiahneme vlastnými silami. Vedel, že mnohokrát padneme, zraníme jeho Srdce, Prečítať viac o KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK[…]