Zobrazujú sa: 11 - 20 z 36 VÝSLEDKOV
Udalosti vo farnosti

SV. OMŠE KU CTI BL. SESTRY ZDENKY SCHELINGOVEJ

PROSBA O POMOC A SILU NIESŤ ŽIVOTNÉ KRÍŽE  Aj v mesiaci február boli v našej farnosti slávené sv. omše ku cti bl. sestry Zdenky Schelingovej. Bolo to vo štvrtok 21. 02. vo farskom kostole v Dojči a v piatok 22. 02. vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omšu a celý program viedol náš pán farár, vdp. I. Barus. Vyprosovali sme si pomoc a silu niesť naše životné kríže podľa …

Udalosti vo farnosti

Farská púť do Talianska

                       FARSKÁ PÚŤ do Talianska pri príležitosti 50. výročia úmrtia pátra Pia V dňoch 17. – 22. novembra 2018 sa veriaci z farnosti Dojč, filiálky Šajdíkove Humence a tiež z iných kútov Slovenska vybrali na pútnický zájazd s cestovnou kanceláriou AWERTRAVEL SENICA. Cieľom nášho putovania boli tieto pútnické miesta: LORETO …

Udalosti vo farnosti

Jasličková pobožnosť 2018

Jasličkové pobožnosti majú na Slovensku dlhú tradíciu a sú veľmi obľúbené. Ide vlastne o dramatizáciu udalosti narodenia Pána Ježiša v Betleheme, v ktorej vystupujú okrem Panny Márie a sv. Jozefa aj anjeli, pastieri a traja králi. Počas adventu si aj deti z našej farnosti pripravovali jasličkovú slávnosť. Jasličkové pobožnosti sa v našich kostoloch konali v utorok 25. decembra. Skupina detí z Dojča pod vedením p. …

Udalosti vo farnosti

Adventné stretko

V týchto dňoch sa už viac zameriavame na blížiaci sa príchod Vianoc. Advent je pre nás obdobím, kedy by sme sa mali zastaviť, prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi a rozhodnúť sa pre zmenu. Každý máme niečo, čo môžeme meniť a vylepšovať. Aj s deťmi z našej farnosti sme sa rozhodli pripraviť svoje srdiečka na príchod Pána Ježiša. Stretli sme sa v sobotu 01. decembra v budove …

Udalosti vo farnosti

Adventná aktivita 2018

Advent je časom prípravy na Vianoce. Aj my sa chceme dobre pripraviť na príchod Pána Ježiša. Pre deti a mladých je v kostole pripravený stromček, pod stromčekom darček. Spoločnými silami počas adventu stromček ozdobíme a darček, ktorý je zatiaľ prázdny, naplníme. Našou adventnou úlohou bude vlepovať lístky do hviezdy a vianočných guličiek, ale aj naplniť darček dobrými skutkami. HVIEZDA – sv. omša, sv. …

Udalosti vo farnosti

Popoludnie s bl. sestrou Zdenkou

     V mesiaci júli sme boli poctení mimoriadnou návštevou. Sestry zo slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža priniesli do našej farnosti vzácny dar, relikviu bl. sestry Zdenky. A tak už pár mesiacov sa tešíme z prítomnosti a príhovoru našej slovenskej orodovníčky, ktorú máme pri Pánovi v nebi. Každý mesiac sa v posledný štvrtok v mesiaci v Dojči a v posledný piatok v mesiaci v Š. Humenciach …

Udalosti vo farnosti

NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V NAŠEJ FARNOSTI

Dňa 6. decembra sme si podľa liturgického kalendára spomínali na sv. Mikuláša. Kto bol sv. Mikuláš? Niektorí si ho mýlia s postavou Santa Clausa, ktorý chodí na soboch a spúšťa sa komínom, alebo s postavou Deda Mráza. Mnohí ho poznáme ako štedrého biskupa, ktorý sa staral o chudobných a núdznych. Deti ho poznajú ako starčeka, ktorý im prináša sladkosti. Sv. Mikuláš – patrón detí, …

Udalosti vo farnosti

Púť s deťmi k Miléniovému krížu

PÚŤ K MILÉNIOVÉMU KRÍŽU „Pani učiteľka, ešte pôjdeme niekam na výlet?“ pýtali sa ma často deti v škole. Počasie cez týždeň veľmi neprialo, ale napriek tomu sme sa v sobotu 10. novembra vybrali na púť k Miléniovému krížu nad farnosťou Rohov – Rybky. Popoludní sme sa stretli pri farskom kostole. Na začiatku sme od p. farára I. Barusa dostali požehnanie na cestu. Ochotní …

Udalosti vo farnosti

Hodová sv. omša na slávnosť Všetkých svätých

Hodová sv. omša Patrónmi nášho kostola a farnosti sú VŠETCI SVÄTÍ. Keďže slávnosť Všetkých svätých pripadá na 1. novembra, v najbližšiu nedeľu, teda 4. novembra, sa konala hodová sv. omša. Slávnostná sv. omša bola o 10:30 vo farskom kostole. Za spevu piesne „Hľa otvára sa brána nebies dokorán“ vstúpili do kostola farníci v krojoch, hasičských uniformách, miništranti a p. farár. Hasiči niesli zástavu a sochu sv. …

Udalosti vo farnosti

S deťmi pri Kríži sv. Cyrila a Metoda

  S DEŤMI PRI KRÍŽI SV. CYRILA A METODA V pekné a teplé sobotné popoludnie dňa 13. októbra sme sa vybrali s deťmi z našej farnosti ku Krížu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádza v Dojči – v časti Dráhy. Stretli sme sa o 13:00 pri farskom kostole. Prišli deti z Dojča i Š. Humeniec, spolu 27 detí a 5 dospelí, ktorí pomáhali organizačne. Aby nám cesta ubehla rýchlejšie, …