Zobrazujú sa: 1 - 10 z 52 VÝSLEDKOV
Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitbový deň s bl. sestrou Zdenkou

Na sobotu 30. júla pripadla liturgická spomienka na blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, rodáčku z Krivej na Orave. Sestra Zdenka bola blahorečená v r. 2003, dnes už svätým, pápežom Jánom Pavlom II. v Bratislave – Petržalke. Výnimočnosť tejto spomienky bola nielen v tom, že bl. sestra Zdenka je naša slovenská orodovníčka v nebi, ale tiež, že v oboch kostoloch našej farnosti máme jej relikvie (telesné pozostatky). Relikvie …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitbový zápas

Na konci júla sme boli pozvaní zabojovať za našu krajinu. V sobotu 30. júla 2022 sa v našej farnosti uskutočnil Modlitbový zápas za zachovanie dedičstva našich otcov na Slovensku a za duchovný oheň pre pastierov Cirkvi s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá mala práve v tento deň liturgickú spomienku. Modlitbový zápas začal o 17:00 hod. slávením sv. omše vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omša bola …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v 9. storočí na základe žiadosti kniežaťa Rastislava, ktorú adresoval do Byzancie. Práve týchto vzdelancov a svätcov poslal byzantský cisár Michal III. Solúnski bratia priniesli na naše územia poklady. Všetci vieme, že staroslovienčina a hlaholika sa spájajú práve s ich príchodom. Právne predpisy, šírenie vzdelanosti a kultúry, to nie je zďaleka všetko, o čo sa pričinili. Oni boli tí, …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Výročie kňazskej vysviacky

Vo štvrtok 16. júna sme si vo farnosti pripomenuli ešte jednu významnú udalosť. Náš duchovný otec, p. farár Ivan Barus, si pripomínal 10. výročie svojej kňazskej vysviacky. V mene celej farnosti sa p. farárovi prihovorili a poďakovali za sprostredkovanie milostí a službu pre veriacich p. kostolníci Holánovci. Farníčka Janka Morávková darovala p. farárovi vlastnoručne maľovaný obraz sv. Jána Mária Vianneya. Drahý náš duchovný …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Najsvätejšia sviatosť oltárna bola ustanovená na Zelený štvrtok. Eucharistia je poklad Cirkvi. Cirkev nám do liturgického kalendára zaradila aj osobitný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V tomto roku situácia umožnila tradične osláviť jeden z najkrajších sviatkov – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný aj Božie Telo. Slávnostné sv. omše v našich oboch kostoloch boli vo štvrtok 16. júna 2022. Počas nich sme …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Hodové slávnosti v našej farnosti

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v tomto roku pripadla na 12. júna a v našej farnosti boli slávené dvojnásobné hody. Hodovalo sa v Dojči, aj v Š. Humenciach. Rímskokatolícky kostol v Dojči je zasvätený Všetkým svätým, a toto patrocínium oslavujeme počas jesenných hodov. V lete si osobitne uctievame Najsvätejšiu Trojicu, ktorej je zasvätená Kaplnka v Dojči. V Šajdíkových Humenciach si veriaci pripomenuli výročie posvätenia ich kostola, ktoré bolo 10. júna …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania je v každej farnosti veľkým sviatkom. Sviatkom pre prvoprijímajúce deti, ale tiež pre ich rodiny. Deti prvýkrát vo svojom živote pristupujú k sv. spovedi a prijímajú Telo a Krv Pána Ježiša do svojich srdiečok. Rodičia, súrodenci, ostatní členovia rodín i farnosti majú tiež príležitosť prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi. Príležitosť poprosiť Pána Ježiša o odpustenie hriechov vo sv. spovedi. zamyslieť sa, aký je …

Udalosti vo farnosti

CELONOČNÁ ADORÁCIA NA POPOLCOVÚ STREDU 2. 3. 2022 s prosbou za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny od 22:00 do 6:00

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Srdečne vás pozývame na popolcovú stredu 2.3.2022 na noc bdenia, odčinenia hriechov a prosby o oslobodenie od skazy, nešťastia a vojny. Slovenskí biskupi vyzývajú v tomto ohľade k modlitbe a pôstu. V našej farnosti bude prebiehať: 22:00 – 00:00 moderovaná adorácia vo farskom kostole v Dojči, je možné prísť osobne do chrámu. 00:00 – eucharistické požehnanie pre našu vlasť a odvrátenie …

Udalosti vo farnosti

Noc modlitieb o požehnanie Slovenska 26.2. 2022 v našej farnosti: ONLINE CELONOČNÝ PRENOS MODEROVANEJ ADORÁCIE OD 22:00 DO 6:00

POKORNÁ PROSBA I VÝZVA VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VOLE Pripojme sa k modlitbovej iniciatíve noc modlitieb o požehnanie Slovenska a Poľska v noci z 26. na 27. 2. 2022. Táto modlitbová iniciatíva sa zrodila v Poľsku v modlitbových spoločenstvách otca Dominika Chmielewského za podpory a požehnania mnohých biskupov i kňazov. Cítiac veľmi napätú situáciu, spoločensky, politicky a predovšetkým duchovne vás chcem vyzvať k tomu, aby sme sa spojili v týchto modlitbách tam, kde sa …