Zobrazujú sa: 1 - 10 z 36 VÝSLEDKOV
Aktuálne Udalosti vo farnosti

Duchovný program v našej farnosti Dojč a filiálke Šajdíkove Humence ako podpora modlitbovej iniciatívy 24-hodinový ruženec za Slovensko

Program Sobota 16. 1. 2021 (sobota 1. týždňa v Cezročnom období) 15:00 Tichá EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA 17:15 Modlitba svätého ruženca 18:00 SVÄTÁ OMŠAhttps://youtu.be/zp-_QsBYMxo Sobota 16. 1. 2021 – nedeľa 17. 1. 202120:00 – 08:00 EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA Eucharistická adorácia s úmyslom duchovne sa spojiť s iniciatívou 24-hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti. https://youtu.be/QwES4376s6k Sobota 16. 1. 2021 (sobota 1. týždňa v Cezročnom …

Udalosti vo farnosti

Slovenský dohovor za rodinu INICIATÍVA: 24-hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti – sobota 16. 1. 2021 od 18:00

Pozývame pripojiť sa duchovne k modlitbovej iniciatíve Slovenského dohovoru za rodinu 24-hodinový ruženec za Slovensko, rodiny a deti (sobota 16. 1. 2021 od 18:00 – nedeľa 17. 1. 2021 do 18:00 ) 24-hodinový ruženec za Slovensko program: Sobota 16. 1. 202118:00 – 19:00 biskup Kuboš19:00 – 20:00 biskup Stolárik20:00 – 21:00 arcibiskup Babjak21:00 – 22:00 Hanka Servická22:00 – 23:00 veriaci23:15 – 24:00 arcibiskup OroschNedeľa 17. …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Pokorná prosba mojim spolubratom o spoločné kňazské či eucharistické požehnanie

Milí spolubratia kňazi! Obraciam sa na vás s pokornou prosbou a pozvaním v tejto tak náročnej situácii pre našu milovanú vlasť a otčinu Slovensko. Sme vo veľkej skúške fyzického zdravia, ale ešte väčšej skúške našej viery. Nachádzame sa vo veľmi veľkom duchovnom zápase medzi silami temnoty a Božím kráľovstvom. Veľmi veľa z toho, ako dopadnú tieto duchovné zápasy, bude závisieť od toho, čo teraz každým dňom …

Udalosti vo farnosti

Situácia je veľmi vážna, nepodceňujme ju! Toto je čas pokánia, zmeny života a prosieb k Bohu a Matke Božej!

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Prosím, dovoľte mi dodať aj pozdravenie pre našu Matku, Pannu Máriu, ktoré jej adresoval archanjel Gabriel: Ave Maria! Ako správca farnosti Dojč a filiálky Šajdíkove Humence som sa v tomto čase rozhodol napísať niekoľko, myslím, že veľmi dôležitých riadkov. V momentálnej situácii nie je potrebná panika a ani strach, ale je potrebné si uvedomiť, že …

Udalosti vo farnosti

Biblická olympiáda

VERNOSŤ PÁNOVI, to je spoločná téma vybraných biblických kníh v prebiehajúcom ročníku Biblickej olympiády. V duchu slov sv. Hieronyma „Kto nepozná Písmo, nepozná Krista“ sa venovali štúdiu textov Svätého písma traja deviataci: SAMUEL ČMELÍK, KAROLÍNA PODOLIAKOVÁ, KRISTÍNA VILKOVÁ. Od októbra sa zoznamovali s textami, postavami, udalosťami a myšlienkami PRVEJ KNIHY KRÁĽOV, KNIHY RÚT A EVANJELIA PODĽA MATÚŠA. V stredu 20. marca 2019 boli ich …

Udalosti vo farnosti

Moja obeta pre Pána Ježiša

Moja obeta pre Pána Ježiša Popolcovou stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. Zmyslom pôstu je pripraviť si srdce na úprimné prežívanie veľkonočných sviatkov, pripraviť si srdce na osobné stretnutie so ZMŔTVYCHVSTALÝM PÁNOM JEŽIŠOM. Počas pôstu si častejšie budeme pripomínať utrpenie Pána Ježiša v Getsemanskej záhrade. Budeme sa spájať s Pánom Ježišom a jeho utrpením v jednotlivých zastaveniach krížovej cesty, na kríži na Golgote. …