Zobrazujú sa: 1 - 2 z 2 VÝSLEDKOV
Krst

Základné informácie o krste, ktoré si treba prečítať

Krst Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213). Krst detí Rodičia, ktorí by chceli pokrstiť svoje …