Zobrazujú sa: 11 - 20 z 43 VÝSLEDKOV
Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, utorok 2.6.2020 – Chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Druhý Petrov list   −   2 Pt 3, 12-15a. 17-18 Milovaní, očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, utorok 26. 5. 2020 – Modlitby a obety sú „semenom“ nových kresťanov

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 20, 17-27 Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. Keď k nemu …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, štvrtok 23. 4. 2020 – Boha treba viac poslúchať ako ľudí

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 5, 27-33 Keď sluhovia priviedli apoštolov, postavili ich pred veľradu …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň, nedeľu Božieho milosrdenstva 19. 4. 2020 – je čas, aby sme sa prebudili zo sna

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 2, 42-47 Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň, utorok 7. 4. 2020 – smelo vpred

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 49, 1-6   Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň, piatok 3. 4. 2020 – Boží nepriatelia padnú a bude to večná hanba

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13 Jeremiáš povedal: „Počul som potupy mnohých: Hrôza …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, pondelok 23. 3. 2020 – Počúvať, k čomu ma Duch Svätý cez súčasné okolnosti vedie

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 65, 17-21 Toto hovorí Pán: „Hľa, ja tvorím nové …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, piatok 20. 3. 2020 – nespoliehať sa iba na človeka, ale na Boha

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Ozeáša   −   Oz 14, 2-10 Toto hovorí Pán: „Vráť sa, Izrael, k Pánovi, …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, štvrtok 19. 3. 2020 – vlastnosť svätého Jozefa: skrytosť

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16 Nátanovi zaznelo Pánovo slovo: …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 5. 3. 2020 – Práve teraz je potrebné vzývať našu Matku o pomoc

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha Ester   −   Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh Kráľovná Ester v smrteľnom nebezpečenstve, ktoré …