Božie slovo na dnešný deň, piatok 3. 4. 2020 – Boží nepriatelia padnú a bude to večná hanba

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13 Jeremiáš povedal: Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, piatok 3. 4. 2020 – Boží nepriatelia padnú a bude to večná hanba[…]

Božie slovo na dnes, pondelok 23. 3. 2020 – Počúvať, k čomu ma Duch Svätý cez súčasné okolnosti vedie

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 65, 17-21 Toto hovorí Prečítať viac o Božie slovo na dnes, pondelok 23. 3. 2020 – Počúvať, k čomu ma Duch Svätý cez súčasné okolnosti vedie[…]

Božie slovo na dnes, piatok 20. 3. 2020 – nespoliehať sa iba na človeka, ale na Boha

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Ozeáša   −   Oz 14, 2-10 Toto hovorí Prečítať viac o Božie slovo na dnes, piatok 20. 3. 2020 – nespoliehať sa iba na človeka, ale na Boha[…]

Božie slovo na dnes, štvrtok 19. 3. 2020 – vlastnosť svätého Jozefa: skrytosť

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Druhá kniha Samuelova   −   2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. Prečítať viac o Božie slovo na dnes, štvrtok 19. 3. 2020 – vlastnosť svätého Jozefa: skrytosť[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 5. 3. 2020 – Práve teraz je potrebné vzývať našu Matku o pomoc

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha Ester   −   Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 5. 3. 2020 – Práve teraz je potrebné vzývať našu Matku o pomoc[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 19. 2. 2020 – chrániť si vnútorný pokoj

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Jakubov list   −   Jak 1, 19-27 Vedzte, bratia moji Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 19. 2. 2020 – chrániť si vnútorný pokoj[…]

Božie slovo na dnešný deň, utorok 18. 2. 2020 – žiadostivosť porodí hriech a hriech splodí duchovnú smrť

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Jakubov list   −   Jak 1, 12-18 Blahoslavený muž, ktorý Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, utorok 18. 2. 2020 – žiadostivosť porodí hriech a hriech splodí duchovnú smrť[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 17. 2. 2020 – skúška v živote nemusí byť hneď zlá…

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Jakubov list − Jak 1, 1-11 Jakub, služobník Boha a Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 17. 2. 2020 – skúška v živote nemusí byť hneď zlá…[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 12. 2. 2020 – vyprosovať si dar Božej múdrosti a zaujímať sa o ňu

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 10, 1-10 Kráľovná Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 12. 2. 2020 – vyprosovať si dar Božej múdrosti a zaujímať sa o ňu[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 6. 2. 2020

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 2, 1-4. 10-12 Keď Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 6. 2. 2020[…]