Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 23.1.2020

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7 Keď Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 23.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 15.1.2020

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 3, 1-10. 19-20 Mladý Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 15.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 13.1.2020

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Marka   −   Mk 1, 14-20 Keď Jána Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 13.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, sobota 4.1.2020

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 35-42 Ján stál Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, sobota 4.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 2.1.2020

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Jána   −   Jn 1, 19-28 Toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 2.1.2020[…]

Božie slovo na dnešný deň, pondelok 23.12.2019

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha proroka Malachiáša   −   Mal 3, 1-4. 23-24 Toto hovorí Pán, Boh: „Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite. Hľa, príde, hovorí Pán Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, pondelok 23.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, piatok 20.12.2019

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 26-38 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, piatok 20.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, streda 18.12.2019

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 1, 18-24 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, streda 18.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, sobota 14.12.2019

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha Sirachovcova   −   Sir 48, 1-4. 9-11 Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a v svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z neba. Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, sobota 14.12.2019[…]

Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 12.12.2019

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 41, 13-20 Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, štvrtok 12.12.2019[…]