Zobrazujú sa: 1 - 10 z 39 VÝSLEDKOV
Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň 27. 10. 2020 – Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Lukáša  −  Lk 13, 18-21 Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k …

Božie slovo na dnes

27. 8. 2020 svätej Moniky – Boh je verný, on vás bude posilňovať až do konca

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 1, 1-9 Pavol, z Božej vôle povolaný …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, 11. 8. 2020 – Nebuď spurný ako tento dom, hovorí Pán

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 2, 8 – 3, 4 Toto hovorí Pán: …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň – 5.8.2020, Vytrvám vo viere a modlitbe alebo to vzdám?

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 21-28 Ježiš sa odobral do okolia Týru a …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, nedeľa 19. 7. 2020 − „Kým ľudia spali prišiel nepriateľ…“

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala si o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 24-43 Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, streda 3. 6. 2020 – Aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala si ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 1, 1-3; 6-12 Pavol, z Božej vôle apoštol …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, utorok 2.6.2020 – Chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Druhý Petrov list   −   2 Pt 3, 12-15a. 17-18 Milovaní, očakávate túžobne príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, utorok 26. 5. 2020 – Modlitby a obety sú „semenom“ nových kresťanov

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 20, 17-27 Pavol z Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. Keď k nemu …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnes, štvrtok 23. 4. 2020 – Boha treba viac poslúchať ako ľudí

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 5, 27-33 Keď sluhovia priviedli apoštolov, postavili ich pred veľradu …