Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (1. 3. – 7. 3. 2021)

Liturgický kalendár Pondelok:      féria Utorok:          féria Streda:          féria Štvrtok:         féria Piatok:           féria Sobota:         féria Nedeľa:         TRETIA PÔSTNA NEDEĽA 1. 3.pondelok(féria) Kostol otvorený pre súkromnú modlitbu Šajdíkove Humence od 17:00 do 18:00   Možnosť prijať sväté prijímanie pred svätou omšou (vonku)   18:00   + Elena Rovňanová (1. výročie)(svätá omša vysielaná online bez účasti verejnosti)   18:15 2. 3. …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Pokorná prosba mojim spolubratom o spoločné kňazské či eucharistické požehnanie

Milí spolubratia kňazi! Obraciam sa na vás s pokornou prosbou a pozvaním v tejto tak náročnej situácii pre našu milovanú vlasť a otčinu Slovensko. Sme vo veľkej skúške fyzického zdravia, ale ešte väčšej skúške našej viery. Nachádzame sa vo veľmi veľkom duchovnom zápase medzi silami temnoty a Božím kráľovstvom. Veľmi veľa z toho, ako dopadnú tieto duchovné zápasy, bude závisieť od toho, čo teraz každým dňom …