Zobrazujú sa: 1 - 4 z 4 VÝSLEDKOV
Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (3. 5. 2021 – 9. 5. 2021)

Podľa súčasných platných hygienických opatrení. 3. 5. Pondelok (sv. Filip a Jakub, apoštoli)   NEBUDE Šajdíkove Humence od 17:00 do 18:00 NEBUDE Šajdíkove Humence 18:15 4. 5.             Utorok (Sv. Florián, mučeník)   Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu a možnosť sv. spovede Dojč od 17:00 do 18:00 Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omši Dojč 18:00 …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Veľkonočný koncert vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne ako poďakovanie za dar vykúpenia

Keďže prežívame duchovne i telesne náročný čas, ponúkame vám možnosť pozrieť si online koncert, ktorý nahrávali aj hudobníci slúžiaci v našej farnosti a filiálke Šajdíkove Humence. Nech vás poteší a privedie bližšie k Bohu, ktorý je tá najvyššia Krása. Koncert bol nahrávaný vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne. Nahrávanie prebiehalo v čase veľkonočných prázdnin (okrem piatka a soboty). …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Pokorná prosba mojim spolubratom o spoločné kňazské či eucharistické požehnanie

Milí spolubratia kňazi! Obraciam sa na vás s pokornou prosbou a pozvaním v tejto tak náročnej situácii pre našu milovanú vlasť a otčinu Slovensko. Sme vo veľkej skúške fyzického zdravia, ale ešte väčšej skúške našej viery. Nachádzame sa vo veľmi veľkom duchovnom zápase medzi silami temnoty a Božím kráľovstvom. Veľmi veľa z toho, ako dopadnú tieto duchovné zápasy, bude závisieť od toho, čo teraz každým dňom …