Zobrazujú sa: 1 - 6 z 6 VÝSLEDKOV
Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitbové stretnutie ku cti sv. Joachima a Anny a Sedembolestnej Panny Márie

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Znovu srdečne pozývame do našej farnosti na modlitbové stretnutie v pondelok, 26. 7. 2021 vo farskom kostole Všetkých svätých v Dojči ku cti sv. Joachima a Anny a Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, aby sme ju lepšie spoznali a uvedomili si milosť, ktorá nám bola daná. Zároveň, aby sme lepšie spoznali našu patrónku, …

Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (26. 7. 2021 – 01. 8. 2021)

26. 7. Pondelok (Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka) Kostol bude otvorený pre modlitbu a možnosť sv. spovede Šajdíkove Humence od 8:00 do 9:00 Svätá omša obetovaná za: + Martin a Anna Furkoví Šajdíkove Humence 9:00 Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovede Dojč od 17:00 do 18:00 Eucharistické požehnanie Dojč 18:00 Svätá omša obetovaná za: Na …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Veľkonočný koncert vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne ako poďakovanie za dar vykúpenia

Keďže prežívame duchovne i telesne náročný čas, ponúkame vám možnosť pozrieť si online koncert, ktorý nahrávali aj hudobníci slúžiaci v našej farnosti a filiálke Šajdíkove Humence. Nech vás poteší a privedie bližšie k Bohu, ktorý je tá najvyššia Krása. Koncert bol nahrávaný vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne. Nahrávanie prebiehalo v čase veľkonočných prázdnin (okrem piatka a soboty). …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Pokorná prosba mojim spolubratom o spoločné kňazské či eucharistické požehnanie

Milí spolubratia kňazi! Obraciam sa na vás s pokornou prosbou a pozvaním v tejto tak náročnej situácii pre našu milovanú vlasť a otčinu Slovensko. Sme vo veľkej skúške fyzického zdravia, ale ešte väčšej skúške našej viery. Nachádzame sa vo veľmi veľkom duchovnom zápase medzi silami temnoty a Božím kráľovstvom. Veľmi veľa z toho, ako dopadnú tieto duchovné zápasy, bude závisieť od toho, čo teraz každým dňom …