Zobrazujú sa: 1 - 10 z 15 VÝSLEDKOV
Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitby za uzdravenie duše i tela

V mesiaci júl sa v našej farnosti vo farskom kostole Všetkých svätých v Dojči konali modlitby za uzdravenie duše i tela. Modlitbový večer začínal modlitbou sv. ruženca hodinu pred sv. omšou. Sv. omša bola slávená o 18:00. Po svätej omši nasledovali modlitby za uzdravenie duše i tela pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Počas týchto stretnutí mali prítomní možnosť pristúpiť ku sv. spovedi. Počas adorácie sme odprosovali …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitbový deň s bl. sestrou Zdenkou

Na sobotu 30. júla pripadla liturgická spomienka na blahoslavenú sestru Zdenku Schelingovú, rodáčku z Krivej na Orave. Sestra Zdenka bola blahorečená v r. 2003, dnes už svätým, pápežom Jánom Pavlom II. v Bratislave – Petržalke. Výnimočnosť tejto spomienky bola nielen v tom, že bl. sestra Zdenka je naša slovenská orodovníčka v nebi, ale tiež, že v oboch kostoloch našej farnosti máme jej relikvie (telesné pozostatky). Relikvie …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitbový zápas

Na konci júla sme boli pozvaní zabojovať za našu krajinu. V sobotu 30. júla 2022 sa v našej farnosti uskutočnil Modlitbový zápas za zachovanie dedičstva našich otcov na Slovensku a za duchovný oheň pre pastierov Cirkvi s bl. sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá mala práve v tento deň liturgickú spomienku. Modlitbový zápas začal o 17:00 hod. slávením sv. omše vo filiálnom kostole v Š. Humenciach. Sv. omša bola …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sv. Cyril a Metod prišli na územie Veľkej Moravy v 9. storočí na základe žiadosti kniežaťa Rastislava, ktorú adresoval do Byzancie. Práve týchto vzdelancov a svätcov poslal byzantský cisár Michal III. Solúnski bratia priniesli na naše územia poklady. Všetci vieme, že staroslovienčina a hlaholika sa spájajú práve s ich príchodom. Právne predpisy, šírenie vzdelanosti a kultúry, to nie je zďaleka všetko, o čo sa pričinili. Oni boli tí, …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Výročie kňazskej vysviacky

Vo štvrtok 16. júna sme si vo farnosti pripomenuli ešte jednu významnú udalosť. Náš duchovný otec, p. farár Ivan Barus, si pripomínal 10. výročie svojej kňazskej vysviacky. V mene celej farnosti sa p. farárovi prihovorili a poďakovali za sprostredkovanie milostí a službu pre veriacich p. kostolníci Holánovci. Farníčka Janka Morávková darovala p. farárovi vlastnoručne maľovaný obraz sv. Jána Mária Vianneya. Drahý náš duchovný …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Najsvätejšia sviatosť oltárna bola ustanovená na Zelený štvrtok. Eucharistia je poklad Cirkvi. Cirkev nám do liturgického kalendára zaradila aj osobitný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V tomto roku situácia umožnila tradične osláviť jeden z najkrajších sviatkov – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ľudovo nazývaný aj Božie Telo. Slávnostné sv. omše v našich oboch kostoloch boli vo štvrtok 16. júna 2022. Počas nich sme …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Hodové slávnosti v našej farnosti

Nedeľa Najsvätejšej Trojice v tomto roku pripadla na 12. júna a v našej farnosti boli slávené dvojnásobné hody. Hodovalo sa v Dojči, aj v Š. Humenciach. Rímskokatolícky kostol v Dojči je zasvätený Všetkým svätým, a toto patrocínium oslavujeme počas jesenných hodov. V lete si osobitne uctievame Najsvätejšiu Trojicu, ktorej je zasvätená Kaplnka v Dojči. V Šajdíkových Humenciach si veriaci pripomenuli výročie posvätenia ich kostola, ktoré bolo 10. júna …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania v našej farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania je v každej farnosti veľkým sviatkom. Sviatkom pre prvoprijímajúce deti, ale tiež pre ich rodiny. Deti prvýkrát vo svojom živote pristupujú k sv. spovedi a prijímajú Telo a Krv Pána Ježiša do svojich srdiečok. Rodičia, súrodenci, ostatní členovia rodín i farnosti majú tiež príležitosť prehodnotiť svoj vzťah k Pánovi Ježišovi. Príležitosť poprosiť Pána Ježiša o odpustenie hriechov vo sv. spovedi. zamyslieť sa, aký je …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Procesia so Sedembolestnou Pannou Máriou

V sobotu 7. mája 2022 sa konala ďalšia mimoriadna procesia. Bol to sviečkový sprievod so sochou Sedembolestnej Panny Márie. Prítomní veriaci prechádzali spolu s Pannou Máriou ulicami našej obce a počas modlitby sv. ruženca prosili Pannu Máriu o mocný materinský príhovor u Pána Ježiša. Zúčastnení zverovali pod ochranný plášť Panny Márie farnosť, naše obce i celé krajinu. Prosili o ochranu pred živelnými pohromami a nešťastiami. Odovzdávali Matke Božej …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Mimoriadne eucharistické procesie

Koncom apríla a začiatkom mája sa v našej farnosti uskutočnili mimoriadne eucharistické procesie ulicami našej obce. Prvá eucharistická procesia bola v nedeľu 24. apríla na Sviatok Božieho milosrdenstva. Druhá mimoriadna eucharistická procesia sa konala o týždeň neskôr, 1. mája – na sviatok sv. Jozefa, robotníka. Okrem toho sme mali možnosť zúčastniť sa niekoľkých nočných procesií okolo kostola alebo okolo potoka v Dojči. Na čele sprievodu …