Zobrazujú sa: 1 - 10 z 24 VÝSLEDKOV
Aktuálne Udalosti vo farnosti

Modlitbové stretnutie ku cti sv. Joachima a Anny a Sedembolestnej Panny Márie

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Znovu srdečne pozývame do našej farnosti na modlitbové stretnutie v pondelok, 26. 7. 2021 vo farskom kostole Všetkých svätých v Dojči ku cti sv. Joachima a Anny a Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, aby sme ju lepšie spoznali a uvedomili si milosť, ktorá nám bola daná. Zároveň, aby sme lepšie spoznali našu patrónku, …

Aktuálne Farské oznamy

Farské oznamy (26. 7. 2021 – 01. 8. 2021)

26. 7. Pondelok (Sv. Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie, spomienka) Kostol bude otvorený pre modlitbu a možnosť sv. spovede Šajdíkove Humence od 8:00 do 9:00 Svätá omša obetovaná za: + Martin a Anna Furkoví Šajdíkove Humence 9:00 Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovede Dojč od 17:00 do 18:00 Eucharistické požehnanie Dojč 18:00 Svätá omša obetovaná za: Na …

Modlitby Na stiahnutie

Ochranný kríž, Karavaka – modlitba proti nákaze vírusom, za chorých a za Božiu ochranu, s cirkevným schválením

Ponúkame túto modlitbu ako veľmi účinnú zbraň proti nákaze a za chorých. Modlitbu, ktorá sa v tradícii Katolíckej cirkvi používala už od 7. storočia. V prípade záujmu tlačenej dvojstránky kontaktujte predajne s náboženskou literatúrou. Aj naša farnosť ponúka možnosť zaslania tlačenej dvojstránky poštou, kontaktujte pevnú linku farnosti. Kto má záujem, môže prispieť formou milodaru na rekonštrukciu kostola na farský účet …

Farské oznamy

Máriine srdcia – Máriino Slovensko

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Nachádzame sa v duchovne náročnom čase. Účasť na svätých omšiach je obmedzená. Tým aj prijatie svätého prijímania. Tak isto aj možnosť svätej spovede. Veľa ľudí žije v strachu, obavách a samote. Aj na politickej i spoločenskej rovine prichádzajú zásadné zmeny a turbulencie. Chcel by som napísať nasledovné povzbudenie: V žiadnom prípade nepodľahnime myšlienkam a pocitom strachu. Strach ničí vieru v Boha. …

Modlitby Na stiahnutie

Modlitby za uzdravenie s cirkevným schválením pre súkromnú potrebu

Veľa ľudí trpí vnútornými zraneniami od najbližších alebo vdôsledku hriechov, alebo z akýchkoľvek iných okolností. Tu nájdetemodlitby, ktoré vám veľmi môžu pomôcť. Samozrejme nečakajme jednorazovú automatickú pomoc vo forme automatu: ja dám modlitbu a Boh dá uzdravenie. Ide o vzťah s Pánom. Musíme s ním vstúpiť do vzťahu. On mi ponúka pozvanie na uzdravenie, ja naň odpovedám a on vo …

Modlitby Na stiahnutie

Modlitby za oslobodenie, s cirkevným schválením, pre súkromnú potrebu

Povzbudzujem každého jednotlivca, manželstvo, rodinu, aby sa dennev tejto takej náročnej spoločenskej aj duchovnej situácii koronakrízyzačali súkromne modliť aj modlitby za oslobodenie z týchto dôvodov: – ako prevenciu pred najrôznejšími vplyvmi a „nánosmi“ duchovného zla,– ako rozšírenie prosby modlitby Pána – zbav nás Zlého,– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pri vyslobodení zo závislostí,– ako veľmi účinnú duchovnú pomoc pre manželstvo a celú rodinu,– ak …

Farské oznamy

Aktuálne možnosti duchovnej služby vo farnosti

Podľa aktuálnych platných nariadení verejnej i cirkevnej autority ohľadne ochorenia COVID-19, viď www.tkkbs.sk a vývesku Úradu verejného zdravotníctva SR) bude možnosť nasledujúcej duchovnej služby: – Možnosť adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti bude 1 hodinu pred svätou omšou. – Možnosť svätej spovede bude 1 hodinu pred svätou omšou. – Možnosť prijať sväté prijímanie bude pred začiatkom svätej omše pre tých, ktorí nemôžu zostať na svätej omši kvôli obmedzenému počtu osôb. – V kostole nesmie byť viac ako 6 osôb, 1 osoba na 15m2. ( Prosíme …

Farské oznamy

Od 2. novembra je možné sláviť verejné bohoslužby, avšak len s obmedzeniami

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201102030 Bratislava 2. novembra (TK KBS) Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 je od 2. 11. 2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať: a) potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. …

Božie slovo na dnes

Božie slovo na dnešný deň 27. 10. 2020 – Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Evanjelium podľa Lukáša  −  Lk 13, 18-21 Ježiš povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k …