Hodová sv. omša na slávnosť Všetkých svätých

Hodová sv. omša Patrónmi nášho kostola a farnosti sú VŠETCI SVÄTÍ. Keďže slávnosť Všetkých svätých pripadá na 1. novembra, v najbližšiu nedeľu, teda 4. novembra, sa konala hodová sv. omša. Slávnostná sv. omša bola o 10:30 vo farskom kostole. Za spevu piesne „Hľa otvára sa brána nebies dokorán“ vstúpili do kostola farníci v krojoch, hasičských uniformách, miništranti a p. farár. Prečítať viac o Hodová sv. omša na slávnosť Všetkých svätých[…]

S deťmi pri Kríži sv. Cyrila a Metoda

  S DEŤMI PRI KRÍŽI SV. CYRILA A METODA V pekné a teplé sobotné popoludnie dňa 13. októbra sme sa vybrali s deťmi z našej farnosti ku Krížu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádza v Dojči – v časti Dráhy. Stretli sme sa o 13:00 pri farskom kostole. Prišli deti z Dojča i Š. Humeniec, spolu 27 detí a 5 dospelí, ktorí pomáhali organizačne. Prečítať viac o S deťmi pri Kríži sv. Cyrila a Metoda[…]

Relikvia bl. sestry Zdenky Schelingovej v našej farnosti

 BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ *24. decembra 1916 v Krivej na Orave, † 31. júla 1955 v Trnave Bl. Zdenka, panna a mučenica, je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách. Na sviatok POVÝŠENIA SV. KRÍŽA 14. septembra 2003 ju sv. Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke vyhlásil za blahoslavenú. Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža na základe žiadosti nášho duchovného otca, vdp. Prečítať viac o Relikvia bl. sestry Zdenky Schelingovej v našej farnosti[…]

Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda

SVIATOK SV. CYRILA A METODA Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava pred 1155 rokmi na územie Veľkej Moravy. Ako uvádzajú historici, priniesli mnohé dary od cisára Michala III., no najvzácnejším z nich bolo Sväté písmo v staroslovienskom jazyku. Misionári prišli šíriť Božie Slovo, vzdelanie i kultúru. Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sú na Slovensku Prečítať viac o Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda[…]

Hodová sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

HODOVÁ SV. OMŠA Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom. Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti „ZÁVSIE“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde predtým stál kostol. Krásny obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý Prečítať viac o Hodová sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice[…]

Slávnosť 1. sv. prijímania

1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 54-56) V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých svätých v Dojči prvýkrát Prečítať viac o Slávnosť 1. sv. prijímania[…]

Farská grilovačka

FARSKÁ GRILOVAČKA Dňa 22. júna sa v priestoroch fary uskutočnila ďalšia akcia, tentokrát pre deti, mladých a ich rodičov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti končiaceho sa školského roka. Pozvanie na farskú rozlúčku so školou sme dostali od p. farára. Prišli deti z Dojča a Š. Humeniec, žiaci základných i materských škôl, ale i gymnazistky. O 18:00 sme začali svätou omšou. V rámci Prečítať viac o Farská grilovačka[…]

Púť detí do Marianky

PÚŤ DETÍ DO MARIANKY Aj tento rok sme dostali pozvánku na tradičnú Púť detí do Marianky. Púť, ktorá sa koná vždy koncom mája, je príležitosťou spoznávať našu Nebeskú Matku Pannu Máriu a jej syna, Pána Ježiša. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej púte bolo objavovanie Panny Márie ako citlivej matky. Hlavnými organizátormi púte boli DKÚ Bratislavskej arcidiecézy, Kňazský seminár Prečítať viac o Púť detí do Marianky[…]