Zobrazujú sa: 11 - 20 z 20 VÝSLEDKOV
Udalosti vo farnosti

NÁVŠTEVA SV. MIKULÁŠA V NAŠEJ FARNOSTI

Dňa 6. decembra sme si podľa liturgického kalendára spomínali na sv. Mikuláša. Kto bol sv. Mikuláš? Niektorí si ho mýlia s postavou Santa Clausa, ktorý chodí na soboch a spúšťa sa komínom, alebo s postavou Deda Mráza. Mnohí ho poznáme ako štedrého biskupa, ktorý sa staral o chudobných a núdznych. Deti ho poznajú ako starčeka, ktorý im prináša sladkosti. Sv. Mikuláš – patrón detí, …

Udalosti vo farnosti

Púť s deťmi k Miléniovému krížu

PÚŤ K MILÉNIOVÉMU KRÍŽU „Pani učiteľka, ešte pôjdeme niekam na výlet?“ pýtali sa ma často deti v škole. Počasie cez týždeň veľmi neprialo, ale napriek tomu sme sa v sobotu 10. novembra vybrali na púť k Miléniovému krížu nad farnosťou Rohov – Rybky. Popoludní sme sa stretli pri farskom kostole. Na začiatku sme od p. farára I. Barusa dostali požehnanie na cestu. …

Udalosti vo farnosti

Hodová sv. omša na slávnosť Všetkých svätých

Hodová sv. omša Patrónmi nášho kostola a farnosti sú VŠETCI SVÄTÍ. Keďže slávnosť Všetkých svätých pripadá na 1. novembra, v najbližšiu nedeľu, teda 4. novembra, sa konala hodová sv. omša. Slávnostná sv. omša bola o 10:30 vo farskom kostole. Za spevu piesne „Hľa otvára sa brána nebies dokorán“ vstúpili do kostola farníci v krojoch, hasičských uniformách, miništranti a p. farár. Hasiči niesli zástavu a sochu sv. …

Udalosti vo farnosti

S deťmi pri Kríži sv. Cyrila a Metoda

S DEŤMI PRI KRÍŽI SV. CYRILA A METODA V pekné a teplé sobotné popoludnie dňa 13. októbra sme sa vybrali s deťmi z našej farnosti ku Krížu sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádza v Dojči – v časti Dráhy. Stretli sme sa o 13:00 pri farskom kostole. Prišli deti z Dojča i Š. Humeniec, spolu 27 detí a 5 dospelí, ktorí pomáhali organizačne. Aby nám cesta ubehla rýchlejšie, deti …

Udalosti vo farnosti

Relikvia bl. sestry Zdenky Schelingovej v našej farnosti

 BL. ZDENKA SCHELINGOVÁ *24. decembra 1916 v Krivej na Orave, † 31. júla 1955 v Trnave Bl. Zdenka, panna a mučenica, je prvou blahoslavenou ženou v našich novodobých dejinách. Na sviatok POVÝŠENIA SV. KRÍŽA 14. septembra 2003 ju sv. Ján Pavol II. v Bratislave-Petržalke vyhlásil za blahoslavenú. Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža na základe žiadosti nášho duchovného otca, vdp. Ivana Barusa, udelila pre našu …

Udalosti vo farnosti

Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda

SVIATOK SV. CYRILA A METODA Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava pred 1155 rokmi na územie Veľkej Moravy. Ako uvádzajú historici, priniesli mnohé dary od cisára Michala III., no najvzácnejším z nich bolo Sväté písmo v staroslovienskom jazyku. Misionári prišli šíriť Božie Slovo, vzdelanie i kultúru. Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sú na Slovensku organizované viaceré púte, slávnostné …

Udalosti vo farnosti

Hodová sv. omša pri Kaplnke Najsvätejšej Trojice

HODOVÁ SV. OMŠA Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom. Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti „ZÁVSIE“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde predtým stál kostol. Krásny obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý je v kaplnke umiestený od druhej …

Udalosti vo farnosti

Slávnosť 1. sv. prijímania

1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 54-56) V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých svätých v Dojči prvýkrát pristúpili k sv. prijímaniu šiesti tretiaci …

Udalosti vo farnosti

Farská grilovačka

FARSKÁ GRILOVAČKA Dňa 22. júna sa v priestoroch fary uskutočnila ďalšia akcia, tentokrát pre deti, mladých a ich rodičov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti končiaceho sa školského roka. Pozvanie na farskú rozlúčku so školou sme dostali od p. farára. Prišli deti z Dojča a Š. Humeniec, žiaci základných i materských škôl, ale i gymnazistky. O 18:00 sme začali svätou omšou. V rámci príhovoru sa deti a ostatní prítomní …

Udalosti vo farnosti

Púť detí do Marianky

PÚŤ DETÍ DO MARIANKY Aj tento rok sme dostali pozvánku na tradičnú Púť detí do Marianky. Púť, ktorá sa koná vždy koncom mája, je príležitosťou spoznávať našu Nebeskú Matku Pannu Máriu a jej syna, Pána Ježiša. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej púte bolo objavovanie Panny Márie ako citlivej matky. Hlavnými organizátormi púte boli DKÚ Bratislavskej arcidiecézy, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda a eRko …