Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda

SVIATOK SV. CYRILA A METODA Solúnski bratia, Konštantín a Metod, prišli na pozvanie kniežaťa Rastislava pred 1155 rokmi na územie Veľkej Moravy. Ako uvádzajú historici, priniesli mnohé dary od cisára Michala III., no najvzácnejším z nich bolo Sväté písmo v staroslovienskom jazyku. Misionári prišli šíriť Božie Slovo, vzdelanie i kultúru. Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sú na Slovensku Prečítať viac o Slávnostná sv. omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda[…]

Hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice

HODOVÁ SV. OMŠA Sviatok Najsvätejšej Trojice je pre Dojč významným dňom. Veriaci našej farnosti sa už tradične v tento deň stretávajú na hodovej sv. omši pri kaplnke. Kaplnka je situovaná v časti „ZÁVSIE“ a je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Podľa historických záznamov bola v 18. stor. kaplnka postavená na mieste, kde predtým stál kostol. Krásny obraz Najsvätejšej Trojice, ktorý Prečítať viac o Hodová sv. omša pri kaplnke Najsvätejšej Trojice[…]

Slávnosť 1. sv. prijímania

1. SV. PRIJÍMANIE V DOJČI „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn 6, 54-56) V nedeľu 17. júna 2018 v kostole Všetkých svätých v Dojči prvýkrát Prečítať viac o Slávnosť 1. sv. prijímania[…]

Farská grilovačka

FARSKÁ GRILOVAČKA Dňa 22. júna sa v priestoroch fary uskutočnila ďalšia akcia, tentokrát pre deti, mladých a ich rodičov. Akcia bola organizovaná pri príležitosti končiaceho sa školského roka. Pozvanie na farskú rozlúčku so školou sme dostali od p. farára. Prišli deti z Dojča a Š. Humeniec, žiaci základných i materských škôl, ale i gymnazistky. O 18:00 sme začali svätou omšou. V rámci Prečítať viac o Farská grilovačka[…]

Púť detí do Marianky

PÚŤ DETÍ DO MARIANKY Aj tento rok sme dostali pozvánku na tradičnú Púť detí do Marianky. Púť, ktorá sa koná vždy koncom mája, je príležitosťou spoznávať našu Nebeskú Matku Pannu Máriu a jej syna, Pána Ježiša. Hlavnou myšlienkou tohtoročnej púte bolo objavovanie Panny Márie ako citlivej matky. Hlavnými organizátormi púte boli DKÚ Bratislavskej arcidiecézy, Kňazský seminár Prečítať viac o Púť detí do Marianky[…]