Zobrazujú sa: 1 - 3 z 3 VÝSLEDKOV
Aktuálne Modlitby

POMODLI SA KAŽDÝ DEŇ TÚTO MODLITBU, AK MÔŽEŠ

Všemohúci a večný Bože! V tejto ťažkej chvíli môjho života padám pred tebou na kolená a uznávam ťa za svojho Boha, jediného Pána, darcu života a Kráľa nad nebom i zemou. Odprosujem ťa za všetky moje hriechy, hriechy v mojom manželstve, v celej našej rodine, v celej našej krajine a aj za všetko zlo, ktoré spáchali moji predkovia. Odprosujem ťa aj za všetkých tých, ktorí ťa neprosia …

Udalosti vo farnosti

Rekonštrukcia krovu a stropu Kostola Všetkých svätých v obci Dojč

Na jeseň v roku 2021 bola zrealizovaná rekonštrukcia krovu a stropu NKP Kostola Všetkých svätých v obci Dojč. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za účelom obnovy, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva. Dotácia na rekonštrukciu krovu a stropu kostola bola poskytnutá na základe zmluvy s Ministerstvom kultúry SR pod evidenčným číslom MK-3227/2021-423.