Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer

VERZIA PRE TLAČ: Stedrovecerna_liturgia_v_rodine.pdf (Text liturgie je upravený do formy brožúrky, ktorú stačí iba vytlačiť. Brožúrka má 4 strany a pri obojstrannej tlači na formát papiera A4 sa zmestí na jeden list.) VERZIA NA ČÍTANIE: RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE   Na stole sa zažne svieca. Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dnes Prečítať viac o Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer[…]

Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni

V mesiaci októbri srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca vždy 30 minút pred svätou omšou. Rozvrh úmyslov na jednotlivé dni: pondelok – za dar viery, čistoty a ochrany od všetkého zla pre deti a mládež, utorok – za vernosť, lásku a každodenné odpustenie v manželstvách, streda – za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a Prečítať viac o Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni[…]

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu.“ Cez vybrané texty sa piati žiaci z 8. ročníka stretávali s rôznymi starozákonnými biblickými postavami, napr. Abrahámom, Izákom, Jakubom, Jozefom a inými. Prečítať viac o BIBLICKÁ OLYMPIÁDA[…]

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA

V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2018 sa vydalo 50 pútnikov z obcí Dojč, Šajdíkove Humence a z okolitých farností na farskú púť do Poľska (Krakow – Zebrzydowska kalvária – Wadowice – Krivá). Prvý deň sme v skorých ranných hodinách dorazili do Krakowa, časť Lagiewniky. Celý deň sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva v objekte Kláštora Kongregácie sestier Prečítať viac o FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA[…]

SVIATOK SV. FLORIÁNA

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, si členovia miestneho hasičského zboru uctili svojho patróna účasťou na sv. omši a slávnostnou procesiou k soche sv. Floriána. Slávnostná sv. omša sa konala v nedeľu 30. 04. 2018 o 11:00 hod. Bola obetovaná za živých a mŕtvych členov dobrovoľného hasičského zboru v Dojči. Hasiči v sprievode spolu s hasičskou zástavou vstúpili do chrámu a Prečítať viac o SVIATOK SV. FLORIÁNA[…]

AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?

Každý z nás bol pozvaný k aktívnemu prežívaniu pôstneho obdobia. Boli sme pozvaní k úprimnejšej a osobnejšej modlitbe, k rozjímaniu o utrpení a umučení Pána Ježiša, k dobrej sv. spovedi, k sústredenému prežívaniu sv. omše, ku konaniu dobrých skutkov, k zriekaniu sa toho, čo máme radi. Pozvanie bolo adresované dospelým, mladým i deťom. A práve pre tých mladších sme mali pripravenú aktivitu – Pôstna cesta. Pôstna Prečítať viac o AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?[…]

KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK

Stalo sa to pred viac ako 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. V tento deň sa rozhodovalo o našom večnom živote. Pán Ježiš poznal každého z nás osobne a vedel, že dnes tu budeme. Vedel tiež, že večný život nedosiahneme vlastnými silami. Vedel, že mnohokrát padneme, zraníme jeho Srdce, Prečítať viac o KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK[…]

Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Pozdravujem všetkých, ktorí čítajú tieto riadky a na úvod vám vyprosujem svetlo Ducha Svätého, aby Vám otvorilo mysle i srdcia a aby sa to, čo budete čítať mohlo aj dotknúť Vášho života +. V druhú májovú nedeľu, 13.5. 2018 sme slávili Deň matiek. Je to najnádhernejšie poslanie, ktoré dal Boh Prečítať viac o Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…[…]

Jasličková pobožnosť 2017

Deti z našej farnosti si aj v tomto roku pripravili program na Jasličkovú slávnosť. Ich učenie sa, nácviky a snaženie vyvrcholilo počas vianočných sviatkov. Na sviatok Božieho narodenia nám sprítomnili narodenie Ježiška v kostole v Dojči. Stvárnili nám príbeh putovania sv. Jozefa a Panny Márie, ktorí nenašli dôstojné prístrešie a utiahli sa do maštaľky v Betleheme. Vtiahli nás do atmosféry narodenia Božieho Syna. Prečítať viac o Jasličková pobožnosť 2017[…]

Prístrešok pre Ježiška

Advent je obdobím príprav na Vianoce. Narodením Ježiška sa Boh približuje človeku, a aj my sme sa počas adventu snažili viac sa priblížiť k Bohu. Aby sme počas predvianočného zhonu nezabudli na to najdôležitejšie, pripravili sme adventnú aktivitu. Aktivita bola určená pre deti, ale myšlienka oslovila aj mnohých dospelých. Ježiško sa narodil v chladnej, opustenej a neútulnej maštaľke. Spolu Prečítať viac o Prístrešok pre Ježiška[…]