Myšlienka dňa, piatok 5. 4. 2019: Pane, pretvor srdcia pastierov podľa svojho srdca

Dnešný prvý piatok mesiaca apríla môžeme poprosiť Pána Ježiša, aby podľa svojho Najsvätejšieho srdca pretváral srdcia nás, pastierov Katolíckej cirkvi. Modlitba: Pane, prosíme ťa, nech sú tvoje myšlienky našimi myšlienkami, nech sú tvoje slová našimi slovami, nech sú tvoje city našimi citmi, nech sú tvoje postoje našimi postojmi. Nech sme posvätení v pravde. Tvoje slovo Prečítať viac o Myšlienka dňa, piatok 5. 4. 2019: Pane, pretvor srdcia pastierov podľa svojho srdca[…]

Myšlienka dňa, štvrtok 4. 4. 2019: Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno

Pán Ježiš takto odpovedal Marte, ktorá nechala svoje srdce a myseľ „utiecť“ od Božieho pokoja a nechala sa premôcť starosťami a znepokojeniami: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno.“ Čo je to jedno? Veď starostlivosť o hostí nebola zlá sama osebe. Zlé bolo to, že Martino srdce a Prečítať viac o Myšlienka dňa, štvrtok 4. 4. 2019: Staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno[…]

Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší

Svätý páter Pio píše v liste svojej duchovnej dcére Raffaeline Cesarovej z 31. mája 1914 (Epistolario II., s. 100): „Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší. Taký čas nie je nikdy premárnený. Nemajte preto dojem, že ma oberáte o čas, pretože najlepšie vynaložený čas, ako som pred chvíľou Prečítať viac o Myšlienka dňa, utorok 2. 4. 2019: Nikdy by sme nemali ľutovať čas strávený na Božiu slávu a pre spásu duší[…]

Myšlienka dňa, pondelok 1. 4. 2019: Nápis na medaile svätého Benedikta: Nech mi je svetlom Svätý kríž

Keď uvidíš, že si pokúšaný, môžeš si poslúžiť modlitbou z medailónu sv. Benedikta. Nie všetky pokušenia pochádzajú priamo od diabla, ako hovorí učiteľ Cirkvi sv. Tomáš Akvinský. Môžu pochádzať z dôsledkov dedičného hriechu – z tela, sveta a potom aj priamo od diabla. Nasledujúca modlitba je však veľmi účinná pre rozhodnutie vôle, aby sa neustále Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 1. 4. 2019: Nápis na medaile svätého Benedikta: Nech mi je svetlom Svätý kríž[…]

Myšlienka dňa, piatok 29. 3. 2019: Pán Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky

Blahoslavená sestra Zdenka Schelingová píše:  „Keby sa mi niekedy zdalo, že nebodaj pohasol plameň mojej lásky, hodila by som na popol niekoľko stebielok a som si istá, že vzplanie znova. Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky.“ Skutočne dôvera v Boha robí zázraky. Božia pomoc sa najviac prejaví vtedy, keď niet východiska. Je to Prečítať viac o Myšlienka dňa, piatok 29. 3. 2019: Pán Ježiš môže všetko, dôvera v neho robí zázraky[…]

Myšlienka dňa, štvrtok 28. 3. 2019: Jediná vec, ktorá je cenná v Božích očiach…

Pán Ježiš hovorí svätej sestre Faustíne Kowalskej: „Boh mi dal poznať jednu jedinú vec, ktorá má v jeho očiach nekonečnú hodnotu, a to je Božia láska. Láska, láska a ešte raz láska – s jedným skutkom čistej Božej lásky sa nedá nič porovnať. Ó, akou nepochopiteľnou pozornosťou obdarúva Boh dušu, ktorá ho úprimne miluje“ (porov. Prečítať viac o Myšlienka dňa, štvrtok 28. 3. 2019: Jediná vec, ktorá je cenná v Božích očiach…[…]

Myšlienka dňa, streda 27. 3. 2019: Všetko pekné niečo stojí

Príslovie hovorí: „Všetko pekné niečo stojí.“ Áno, je to tak aj v duchovnom živote. Vo Svätom písme Pán Ježiš hovorí: Kto by si chcel svoj život zachrániť (teda využiť iba pre svoje ego), stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho (teda kto začne žiť pre lásku a Prečítať viac o Myšlienka dňa, streda 27. 3. 2019: Všetko pekné niečo stojí[…]

Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer

VERZIA PRE TLAČ: Stedrovecerna_liturgia_v_rodine.pdf (Text liturgie je upravený do formy brožúrky, ktorú stačí iba vytlačiť. Brožúrka má 4 strany a pri obojstrannej tlači na formát papiera A4 sa zmestí na jeden list.) VERZIA NA ČÍTANIE: RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE   Na stole sa zažne svieca. Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dnes Prečítať viac o Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer[…]

Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni

V mesiaci októbri srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca vždy 30 minút pred svätou omšou. Rozvrh úmyslov na jednotlivé dni: pondelok – za dar viery, čistoty a ochrany od všetkého zla pre deti a mládež, utorok – za vernosť, lásku a každodenné odpustenie v manželstvách, streda – za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a Prečítať viac o Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni[…]

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu.“ Cez vybrané texty sa piati žiaci z 8. ročníka stretávali s rôznymi starozákonnými biblickými postavami, napr. Abrahámom, Izákom, Jakubom, Jozefom a inými. Prečítať viac o BIBLICKÁ OLYMPIÁDA[…]