Farské oznamy (17. 6. – 23. 6. 2019)

Liturgický kalendár Pondelok:           féria Utorok:               féria Streda:                féria alebo sv. Romualda, opáta,  ľubovoľná spomienka Štvrtok:              NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI – Slávnosť a prikázaný sviatok Piatok:                sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka Sobota:               féria alebo sv. Pavlína z Noly, biskupa, ľubovoľná spomienka, Jána Fischera, biskupa a Tomáša Mórusa, mučeníkov, ľubovoľná spomienka  alebo Panny Márie v sobotu, Prečítať viac o Farské oznamy (17. 6. – 23. 6. 2019)[…]

Myšlienka dňa, pondelok 10. 6. 2019: Boží pokoj nech uchráni vaše mysle i srdcia v Kristovi Ježišovi

Svätý apoštol Pavol v liste Filipanom píše nasledovne: „Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 10. 6. 2019: Boží pokoj nech uchráni vaše mysle i srdcia v Kristovi Ježišovi[…]

Myšlienka dňa, utorok 4. 6. 2019: Chráň sa smútku a nepokoja

V liste bratovi Emmanuelovi da San Marco z 20.1.1918 (Ep. IV., s. 419) svätý páter Pio píše: „Chráň sa smútku a nepokoja, pretože také čosi najviac bráni kráčať k svätosti. Jemne vlož syn môj, svoje srdce do rán nášho Pána, no nerob to nasilu. Maj veľkú dôveru v jeho milosrdenstvo a dobrotu, lebo on Ťa Prečítať viac o Myšlienka dňa, utorok 4. 6. 2019: Chráň sa smútku a nepokoja[…]

Myšlienka dňa, pondelok 3. 6. 2019: Sv. páter Pio hovorí: „Nie je potrebné, aby sme príliš filozofovali…“

Sv. páter Pio píše jednému svojmu duchovnému synovi, bratovi Emmanuelovi da San Marco, 20. januára 1918 (Ep. IV. s. 419): „Je dobré, ak túžime po najvyššej kresťanskej dokonalosti, no nie je pritom potrebné, aby sme príliš filozofovali. Zamýšľať sa treba iba nad tým, ako by sme sa mohli polepšiť a ako by sme mohli napredovať Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 3. 6. 2019: Sv. páter Pio hovorí: „Nie je potrebné, aby sme príliš filozofovali…“[…]

Myšlienka dňa, pondelok 31. 5. 2019: Matka všetkých národov, Matka všetkých ľudí, teda aj tvoja Matka

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Dnes je posledný májový deň. Mesiac máj je dlhodobo v Katolíckej cirkvi a tradícii mesiacom zvláštnej mariánskej úcty. Preto sa v kostoloch modlievajú aj Loretánske litánie, ktoré sú zbierkou najvznešenejších invokácií a titulov týkajúcich sa Panny Márie. Loretánske preto, lebo práve do Loreta bola podľa tradície prenesená časť nazaretského domčeka Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 31. 5. 2019: Matka všetkých národov, Matka všetkých ľudí, teda aj tvoja Matka[…]

Myšlienka dňa, pondelok 27. 5. 2019: Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje

V nedeľnom evanjeliu Pán Ježiš hovorí o zvláštnom pokoji, jeho pokoji. „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14, 27). O tomto pokoji hovorí práve potom, ako apoštolom povedal, že im zošle Ducha Svätého, ktorý ich naučí všetko a pripomenie Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 27. 5. 2019: Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje[…]

Myšlienka dňa, streda 15. 5. 2019: Pán Ježiš sestre Faustíne: „Ja spôsobujem ťažkosti a ja nad nimi víťazím.“

V Denníčku svätej sestry Faustínky Kowalskej, v bode č. 788 čítame takto: „Keď som sa rozprávala s ukrytým Bohom, dal mi poznať a pochopiť, že sa nemám príliš zaoberať a báť sa ťažkostí, ktoré ma môžu stretnúť: ,Veď,  ja som s tebou. Ja spôsobujem ťažkosti a ja nad nimi víťazím. Okolnosti nepriaznivé tejto veci môžem Prečítať viac o Myšlienka dňa, streda 15. 5. 2019: Pán Ježiš sestre Faustíne: „Ja spôsobujem ťažkosti a ja nad nimi víťazím.“[…]

Myšlienka dňa, pondelok 13. 5. 2019: Sila obety a modlitby

V tento krásny dátum 13. 5. 2019 je liturgická spomienka na preblahoslavenú Pannu Máriu Fatimskú. Bolo to práve 13. 5. 1917, keď sa v portugalskej Fatime po prvýkrát na svahu Cova da Iria zjavila Panna Mária trom deťom: Hyacinte, Františkovi a Lucii. Keď sa Lucia spýtala, odkiaľ prichádza, povedala jej, že prichádza z neba. Lucia Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 13. 5. 2019: Sila obety a modlitby[…]

Myšlienka dňa, pondelok 29. 4. 2019: Ježišu, dôverujem Ti! Matka, dôverujem Ti!

Jedným z najčastejších pokušení, ktorého pôvodcom môže byť naše ja, svet alebo diabol, je rozbitie dôvery k Bohu a istoty v Ňom (porov. Flp 4, 1; 2 Sol 2, 15). Veľmi často sú to i samotní zlí duchovia, ktorí chcú prostredníctvom myšlienok rozbiť dôveru. Spomeňme si, ako diabol pokúšal Evu a chcel jej narušiť dôveru Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 29. 4. 2019: Ježišu, dôverujem Ti! Matka, dôverujem Ti![…]

Myšlienka dňa, pondelok 8. 4. 2019: Sám znášam bremeno iných

Svätý Páter Pio píše svojmu duchovnému otcovi Benedettovi da San Marco in Lamis 8. októbra 1920: „Cítim sa v stave krajnej bezútešnosti. Sám znášam bremeno všetkých. A sám musím znášať aj pomyslenie na to, že nemôžem priniesť duchovnú úľavu tým, ktorých za mnou posiela Ježiš. Trápi ma, mučí a trýzni pomyslenie, že vidím také množstvo Prečítať viac o Myšlienka dňa, pondelok 8. 4. 2019: Sám znášam bremeno iných[…]