Farské oznamy (11.2. 2019 – 17.2. 2019)

Liturgický kalendár Pondelok:       féria alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka Utorok:          féria Streda:                 féria Štvrtok:  féria alebo votívna sv. omša o sv. Cyrilovi, mníchovi a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy Piatok:            féria Sobota:                 féria alebo Panny Márie v sobotu, spomienka Nedeľa:          ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ   Úmysly sv. omší 11.2. Pondelok — — — Prečítať viac o Farské oznamy (11.2. 2019 – 17.2. 2019)[…]

Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer

VERZIA PRE TLAČ: Stedrovecerna_liturgia_v_rodine.pdf (Text liturgie je upravený do formy brožúrky, ktorú stačí iba vytlačiť. Brožúrka má 4 strany a pri obojstrannej tlači na formát papiera A4 sa zmestí na jeden list.) VERZIA NA ČÍTANIE: RODINNÁ LITURGIA PRI ŠTEDROVEČERNOM STOLE   Na stole sa zažne svieca. Úvod: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dnes Prečítať viac o Štedrovečerná liturgia v rodine – text modlitieb v rodine na Štedrý večer[…]

Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)

Liturgický kalendár Pondelok:   féria Utorok:       féria Streda:        féria Štvrtok:      féria Piatok:        Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Sobota:            sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka Nedeľa:       TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Úmysly sv. omší   5. 11. Pondelok + rodičia Joachim a Pavlína Kaššákoví Dojč 7:00   6. 11. Utorok Za duše v očistci Šajdíkove Prečítať viac o Farské oznamy (5. 11. – 11. 11. 2018)[…]

Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni

V mesiaci októbri srdečne pozývame na modlitbu svätého ruženca vždy 30 minút pred svätou omšou. Rozvrh úmyslov na jednotlivé dni: pondelok – za dar viery, čistoty a ochrany od všetkého zla pre deti a mládež, utorok – za vernosť, lásku a každodenné odpustenie v manželstvách, streda – za posilnenie v boji proti samote, skleslosti a Prečítať viac o Úmysly svätého ruženca na jednotlivé dni v týždni[…]

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Aj v tomto školskom roku sa mladí z našej farnosti zapojili do 17. ročníka Biblickej olympiády. Na stretnutiach v rámci Biblického krúžku sa zoznamovali s textami knihy Genezis a Evanjelia podľa Marka. Tematické zameranie tohto ročníka bolo: „Poslušnosť Božiemu hlasu“. Cez vybrané texty sa piati žiaci z 8. ročníka stretávali s rôznymi starozákonnými biblickými postavami, napr. Abrahám, Izák, Jakub, Jozef a iní. Prečítať viac o BIBLICKÁ OLYMPIÁDA[…]

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA

V dňoch 30. 4. – 1. 5. 2018 sa vydalo 50 pútnikov z obcí Dojč, Šajdíkove Humence a z okolitých farností na farskú púť do Poľska (Krakow – Zebrzydowska kalvária – Wadowice – Krivá). Prvý deň, v skorých ranných hodinách, sme dorazili do Krakowa, časť Lagiewniky. Celý deň sme putovali po stopách Božieho milosrdenstva v objekte kláštora Kongregácie sestier Prečítať viac o FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA[…]

SVIATOK SV. FLORIÁNA

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, si členovia miestneho hasičského zboru uctili svojho patróna účasťou na sv. omši a slávnostnou procesiou k soche sv. Floriána. Slávnostná sv. omša sa konala v nedeľu 30. 04. o 11:00 hod. Bola obetovaná za živých a mŕtvych členov dobrovoľného hasičského zboru v Dojči.  Hasiči v sprievode, spolu s hasičskou zástavou, vstúpili do chrámu a zaujali Prečítať viac o SVIATOK SV. FLORIÁNA[…]

AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?

Každý z nás bol pozvaný k aktívnemu prežívaniu pôstneho obdobia. Boli sme pozvaní k úprimnejšej a osobnejšej modlitbe, k rozjímaniu o utrpení a umučení Pána Ježiša, k dobrej sv. spovedi, k sústredenému prežívaniu sv. omše, ku konaniu dobrých skutkov, k zriekaniu sa toho, čo máme radi. Pozvanie bolo adresované dospelým, mladým i deťom. A práve pre tých mladších sme mali pripravenú aktivitu – Pôstna cesta. Pôstna Prečítať viac o AKO SA NÁM V PÔSTE DARILO?[…]

KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK

Stalo sa to pred viac ako 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. V tento deň sa rozhodovalo o našom večnom živote. Pán Ježiš poznal každého z nás osobne a vedel, že dnes tu budeme. Vedel tiež, že večný život nedosiahneme vlastnými silami. Vedel, že mnohokrát padneme, zraníme jeho Srdce, Prečítať viac o KRÍŽOVÁ CESTA – VEĽKÝ PIATOK[…]

Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Pozdravujem všetkých, ktorí čítajú tieto riadky a na úvod vám vyprosujem svetlo Ducha Svätého, aby Vám otvorilo mysle i srdcia a aby sa to, čo budete čítať mohlo aj dotknúť Vášho života +. V druhú májovú nedeľu, 13.5. 2018 sme slávili Deň matiek. Je to najnádhernejšie poslanie, ktoré dal Boh Prečítať viac o Keď chceme milovať Matku, musíme ju najskôr viac poznať. Matka, dôverujem ti vo všetkom…[…]