Základné informácie o krste, ktoré si treba prečítať

Krst Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213). Krst detí Rodičia, Prečítať viac o Základné informácie o krste, ktoré si treba prečítať[…]

Božie slovo na dnes, štvrtok 23. 4. 2020 – Boha treba viac poslúchať ako ľudí

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 5, 27-33 Keď sluhovia priviedli Prečítať viac o Božie slovo na dnes, štvrtok 23. 4. 2020 – Boha treba viac poslúchať ako ľudí[…]

Modlitba za svoju vlasť na križovatke dejín

V čase, keď vidíme šíriaci sa koronavírus, zatvorené obchody, strach z toho, čo bude, strach zo straty zamestnania, z nedostatku potravín, šíriacu sa neistotu, spojme sa všetci v nefalšovanej modlitbe za našu vlasť Slovensko. V prvom rade pokorne prosme o odčinenie svojich hriechov i hriechov tohto národa, obetujme na tento úmysel svoje modlitby a utrpenie. Prečítať viac o Modlitba za svoju vlasť na križovatke dejín[…]

Božie slovo na dnešný deň, nedeľu Božieho milosrdenstva 19. 4. 2020 – je čas, aby sme sa prebudili zo sna

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Skutky apoštolov   −   Sk 2, 42-47 Pokrstení sa vytrvalo Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, nedeľu Božieho milosrdenstva 19. 4. 2020 – je čas, aby sme sa prebudili zo sna[…]

Božie slovo na dnešný deň, utorok 7. 4. 2020 – smelo vpred

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 49, 1-6   Počúvajte Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, utorok 7. 4. 2020 – smelo vpred[…]

Božie slovo na dnešný deň, piatok 3. 4. 2020 – Boží nepriatelia padnú a bude to večná hanba

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 20, 10-13 Jeremiáš povedal: Prečítať viac o Božie slovo na dnešný deň, piatok 3. 4. 2020 – Boží nepriatelia padnú a bude to večná hanba[…]

Božie slovo na dnes, pondelok 23. 3. 2020 – Počúvať, k čomu ma Duch Svätý cez súčasné okolnosti vedie

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 65, 17-21 Toto hovorí Prečítať viac o Božie slovo na dnes, pondelok 23. 3. 2020 – Počúvať, k čomu ma Duch Svätý cez súčasné okolnosti vedie[…]

Božie slovo na dnes, piatok 20. 3. 2020 – nespoliehať sa iba na človeka, ale na Boha

3x Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty! Drahá Matka, Panna Mária, ty si počúvala Božie slová, premýšľala o nich a zachovávala ich vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19). Prosím ťa, pomôž aj mne pochopiť tieto slová. Kniha proroka Ozeáša   −   Oz 14, 2-10 Toto hovorí Prečítať viac o Božie slovo na dnes, piatok 20. 3. 2020 – nespoliehať sa iba na človeka, ale na Boha[…]