Zobrazujú sa: 1 - 10 z 94 VÝSLEDKOV
Svätá spoveď Sviatosti a sväteniny

Priebeh svätej spovede k príprave na prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania

Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré som spáchal/a.  Potom si vzbudím ľútosť nad hriechmi, teda si uvedomím, že som nimi Pána Boha urazil/a a poprosím ho, aby mi ich odpustil. Zároveň si vzbudím silné predsavzatie, že sa chcem hriechov v budúcnosti chrániť. Keď vojdem do spovednice, pozdravím: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Kňaz odpovie: …

Udalosti vo farnosti

CELONOČNÁ ADORÁCIA NA POPOLCOVÚ STREDU 2. 3. 2022 s prosbou za odvrátenie skazy, nešťastia a vojny od 22:00 do 6:00

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Srdečne vás pozývame na popolcovú stredu 2.3.2022 na noc bdenia, odčinenia hriechov a prosby o oslobodenie od skazy, nešťastia a vojny. Slovenskí biskupi vyzývajú v tomto ohľade k modlitbe a pôstu. V našej farnosti bude prebiehať: 22:00 – 00:00 moderovaná adorácia vo farskom kostole v Dojči, je možné prísť osobne do chrámu. 00:00 – eucharistické požehnanie pre našu vlasť a odvrátenie …

Udalosti vo farnosti

Noc modlitieb o požehnanie Slovenska 26.2. 2022 v našej farnosti: ONLINE CELONOČNÝ PRENOS MODEROVANEJ ADORÁCIE OD 22:00 DO 6:00

POKORNÁ PROSBA I VÝZVA VŠETKÝM ĽUĎOM DOBREJ VOLE Pripojme sa k modlitbovej iniciatíve noc modlitieb o požehnanie Slovenska a Poľska v noci z 26. na 27. 2. 2022. Táto modlitbová iniciatíva sa zrodila v Poľsku v modlitbových spoločenstvách otca Dominika Chmielewského za podpory a požehnania mnohých biskupov i kňazov. Cítiac veľmi napätú situáciu, spoločensky, politicky a predovšetkým duchovne vás chcem vyzvať k tomu, aby sme sa spojili v týchto modlitbách tam, kde sa …

Božie slovo na dnes

Piatok – deň kajúcnosti

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Piatok je deň kajúcnosti, pretože si pripomíname, že práve v piatok zomrel na kríži Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bolo práve 9:00 keď začala krížová cesta, 12:00 keď bol vztýčený kríž a 15:00 keď zomrel za nás na kríži, keď odovzdal ducha. Piatok bude do konca sveta osobitným dňom nielen pamiatky, ale …

Udalosti vo farnosti

Veľkonočný koncert vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne ako poďakovanie za dar vykúpenia

Keďže prežívame duchovne i telesne náročný čas, ponúkame vám možnosť pozrieť si online koncert, ktorý nahrávali aj hudobníci slúžiaci v našej farnosti a filiálke Šajdíkove Humence. Nech vás poteší a privedie bližšie k Bohu, ktorý je tá najvyššia Krása. Koncert bol nahrávaný vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne. Nahrávanie prebiehalo v čase veľkonočných prázdnin (okrem piatka a soboty). …

Farské oznamy Udalosti vo farnosti

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 24-hodinovej modlitbovej reťaze a v marci začíname 31 dní so svätým Jozefom, vytrvajte s nami

Chcem sa pekne poďakovať všetkým, ktorí vytrvali v 24 – hodinovej modlitbovej reťazi veľmi dlhý čas počas druhej vlny koronakrízy. Rozdelili si 24 – hodín, každý po jednej hodine a obetovali tento čas v modlitbe pred tvárou Pánovou dňom i nocou. Nech Vám to všetkým Nebeský Otec odmení. Od 1. marca prechádzame na novú modlitbovú iniciatívu, a to: 31 dní …

Pôst 2021

Štvrtok 25. 2. 2021 – Odprosenie za nedostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti

Obetujme všetky myšlienky, slová i skutky dnešného dňa za to, že sme nemali dostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti – NOS. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si NEUVEDOMOVALI tvoju PRÍTOMNOSŤ v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa na nedeľnej sv. omši zúčastňovali Z POVINNOSTI a nie z lásky …