Zobrazujú sa: 1 - 10 z 86 VÝSLEDKOV
Aktuálne Božie slovo na dnes

Piatok – deň kajúcnosti

Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus! Ave Mária! Piatok je deň kajúcnosti, pretože si pripomíname, že práve v piatok zomrel na kríži Pán Ježiš Kristus. Podľa tradície bolo práve 9:00 keď začala krížová cesta, 12:00 keď bol vztýčený kríž a 15:00 keď zomrel za nás na kríži, keď odovzdal ducha. Piatok bude do konca sveta osobitným dňom nielen pamiatky, ale …

Aktuálne Udalosti vo farnosti

Veľkonočný koncert vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne ako poďakovanie za dar vykúpenia

Keďže prežívame duchovne i telesne náročný čas, ponúkame vám možnosť pozrieť si online koncert, ktorý nahrávali aj hudobníci slúžiaci v našej farnosti a filiálke Šajdíkove Humence. Nech vás poteší a privedie bližšie k Bohu, ktorý je tá najvyššia Krása. Koncert bol nahrávaný vo farskom kostole sv. Jána Bosca v Šaštíne. Nahrávanie prebiehalo v čase veľkonočných prázdnin (okrem piatka a soboty). …

Farské oznamy Udalosti vo farnosti

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do 24-hodinovej modlitbovej reťaze a v marci začíname 31 dní so svätým Jozefom, vytrvajte s nami

Chcem sa pekne poďakovať všetkým, ktorí vytrvali v 24 – hodinovej modlitbovej reťazi veľmi dlhý čas počas druhej vlny koronakrízy. Rozdelili si 24 – hodín, každý po jednej hodine a obetovali tento čas v modlitbe pred tvárou Pánovou dňom i nocou. Nech Vám to všetkým Nebeský Otec odmení. Od 1. marca prechádzame na novú modlitbovú iniciatívu, a to: 31 dní …

Pôst 2021

Štvrtok 25. 2. 2021 – Odprosenie za nedostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti

Obetujme všetky myšlienky, slová i skutky dnešného dňa za to, že sme nemali dostatočnú lásku, úctu a túžbu voči Pánovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti – NOS. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme si NEUVEDOMOVALI tvoju PRÍTOMNOSŤ v Najsvätejšej oltárnej sviatosti. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme sa na nedeľnej sv. omši zúčastňovali Z POVINNOSTI a nie z lásky …

Pôst 2021

Streda 24. 2. 2021 – Odprosenie za neprijímanie Božích milostí

Odprosujeme ťa Pane za to, že sme často NEVNÍMALI, že nám chceš udeliť milosť, keď si nám posielal konkrétne situácie, blížnych, prostriedky milostí. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme boli PONORENÍ DO SEBA, a preto sme ťa nevideli a nevnímali. Odprosujeme ťa, Pane, za to, že sme mali VLASTNÉ PREDSTAVY, a preto sme neprijímali milosti tak, ako si nám …

Pôst 2021

Pondelok 23. 2. 2021 – Odprosenie za bludné myšlienky a náuky

Dnes, na sviatok Katedry svätého apoštola Petra ťa Pane: Odprosujeme za všetky bludné náuky a myšlienky, ktoré sme šírili či už veriaci alebo my, pastieri Cirkvi. Odprosujem ťa, Pane, za nás pastierov Cirkvi, keď sme nemali dostatočnú pokoru voči tebe a spoliehali sa iba na vlastné pocity, vlastné názory, vlastné presvedčenie a nepýtali sme sa na tvoju svätú vôľu. Odprosujeme …

Pôst 2021

Nedeľa 21. 2. 2021 – Odprosenie za nevďačnosť voči dedičstvu svätých Cyrila a Metoda

Práve na 14. 2. 2021 pripadlo 13. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy. V dnešný deň, 21. 2. sa v našej arcidiecéze čítal pastiersky list. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že sme si nevážili cyrilo-metodské dedičstvo našich otcov a neprinášali sme náležité obety síl a schopností, aby sa zachovalo. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že si ani neuvedomujeme čo všetko si nám týmto dedičstvom …

Pôst 2021

Sobota 20. 2. 2021 – Odprosenie za spochybňovanie existencie Zlého

Dnešný deň ťa, Pane chcem odprosiť za toto: Odprosujeme ťa, že sme pokladali satana, diabla iba za fikciu, všeobecné slovíčko, jazyk spred mnohých rokov a neverili sme, že skutočne existuje. Odprosujeme ťa, že sme si o tom nezískali viac informácií, a tak mohol nebadane a nepozorovane pôsobiť v našom živote, manželstve i rodine. Odprosujeme ťa, že sme s ním a …