7. 6. Pondelok
(Sv. Róbert, opát, ľubovoľná spomienka)
Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeDojčNEBUDE

Eucharistické požehnanieDojčNEBUDE

Svätá omša obetovaná za:DojčNEBUDE
8. 6. Utorok
(Sv. Medard, ľubovoľná spomienka)
Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeDojčNEBUDE

Eucharistické požehnanieDojčNEBUDE

Svätá omša obetovaná za:DojčNEBUDE
9. 6. Streda
(Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka)
Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeŠajdíkove HumenceNEBUDE

Eucharistické požehnanieŠajdíkove HumenceNEBUDE

Svätá omša obetovaná za:Šajdíkove HumenceNEBUDE
10. 6. Štvrtok (féria, večer z nasledujúcej slávnosti)Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeDojčNEBUDE

Eucharistické požehnanieDojčNEBUDE

Svätá omša obetovaná za:DojčNEBUDE
11. 6. Piatok (NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť)Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeŠajdíkove Humenceod 16:00 do 17:00

Eucharistické požehnanieŠajdíkove Humence17:00

Svätá omša obetovaná za:
+ Jozef Buraj, + manželka Terézia, + dcéra Milka,
+ rodičia z o.s.
Šajdíkove Humence17:15

Kostol bude otvorený pre modlitbuDojčod 17:30 do 18:30

Svätá omša obetovaná za:
+ Albína Kašáková (30 dňová)
Dojč18:30
12. 6. Sobota (Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka)Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeDojčod 7:00 do 8:00

Eucharistické požehnanieDojč8:00

Svätá omša obetovaná za: Za Božiu pomoc pre rodinu z farnostiDojč8:15

Kostol bude otvorený pre modlitbu a eucharistickú adoráciu a možnosť sv. spovedeŠajdíkove Humenceod 17:00 do 18:00

Eucharistické požehnanieŠajdíkove Humence18:00

Svätá omša obetovaná za: 1. Za Božiu pomoc a oslobodenie pre rodinu Koniarikovú a deti,
2. Za Božiu pomoc pre chorého Viliama
Šajdíkove Humence18:15
13. 6. Nedeľa
(11. v cezročnom období)
Kostol bude otvorený pre modlitbuDojč kostolod 6:45 do 7:30

Svätá omša obetovaná za: + manžel Pavol Žilínek,
+ rodičia z o.s.
Dojč kostol7:30

Kostol bude otvorený pre modlitbuŠajdíkove Humenceod 8:00 do 9:00

Svätá omša obetovaná za: Poďakovanie Pánu Bohu za udelené dobrodenia a za dobrodincov farnosti (výročie posviacky chrámu)Šajdíkove Humence9:00

Kostol otvorený pre modlitbuDojč kostolod 9:45 do 10:45

Svätá omša obetovaná za: Za živých i zosnulých farníkovDojč kostol10:45

Oznamy farnosti:

  1. Účasť na svätých omšiach sa riadi podľa súčasných platných hygienických opatrení.
  2. V utorok 8. 6. 2021 bude vo farnosti pohreb zosnulej pani Márie Pakostovej o 14:00 na miestnom cintoríne v Dojči. Pohrebná svätá omša nebude. Bude odslúžená až neskôr.
  3. V stredu 9. 6. 2021 bude vo farnosti pohreb zosnulej pani Terézie Melišovej o 14.00 hodine na miestnom cintoríne v Dojči. Pohrebná svätá omša nebude. Bude odslúžená až neskôr.
  4. Úmysly z daného týždňa, ktoré nebudú môcť byť teraz odslúžené boli preložené na mesiac júl.
  5. V piatok, 11. 6. 2021 bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sväté omše budú o 17:15 v ŠH a o 18:30 v Dojči.
  6. Na budúcu nedeľu 13. 6. 2021 bude výročie posviacky chrámu v Šajdíkových Humenciach. Preto pozývam členov dobrovoľného hasičského zboru v ŠH aj zástupcov predstaviteľov obce. Osobitne prosím, aby prišli všetci, ktorí upratujú kostol v upratovacích skupinách, pretože je pre nich pripravený darček.
  7. Chcem sa osobitne poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri príprave prvého svätého prijímania a obetovali svoje sily i modlitby. Nech vám to dobrotivý Pán odmení svojím požehnaním.
  8. Mesiac jún je obzvlášť venovaný úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Litánie sa budeme modliť vždy pred svätou omšou.
  9. Ak by niekto chcel prispieť na rekonštrukčné práce a opravy v oboch kostoloch a nemôže sa dostať do kostola osobne, môže prispieť aj na farský účet IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963, ktorý nájdete aj na internetovej stránke www.faradojc.sk Nech Vám Pán odmení každý Váš milodar svojím požehnaním.