Podľa súčasných platných hygienických opatrení.

3. 5. Pondelok (sv. Filip a Jakub, apoštoli)  NEBUDEŠajdíkove Humenceod 17:00 do 18:00
NEBUDEŠajdíkove Humence18:15
4. 5.             Utorok (Sv. Florián, mučeník)  Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu a možnosť sv. spovedeDojčod 17:00 do 18:00
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiDojč18:00
Svätá omša obetovaná za: + Izidor Bartal, +manželka Marta, +syn Jozef, vnučka MartaDojč18:15
5. 5. Streda (Sv. Gotthard, biskup)  Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu a možnosť sv. spovedeŠajdíkove Humenceod 17:00 do 18:00
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiŠajdíkove Humence18:00
Svätá omša obetovaná za: + Emília Žilínková (30 dňová)Šajdíkove Humence18:15
6. 5. Štvrtok (Sv. Dominik Sávio)Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu a možnosť sv. spovedeDojčod 17:00 do 18:00
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiDojč18:00
Svätá omša obetovaná za: + Ladislav Lanža, +manželka Agnesa, +syn JozefDojč18:15
7. 5. Piatok (Sv. Gizela, prvý piatok v mesiaci)Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu a možnosť sv. spovedeŠajdíkove Humenceod 16:00 do 17:00
Svätá omša obetovaná za: Za duše v očistciŠajdíkove Humence17:15
Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbuDojčod 17:30 do 18:30
Rozdávanie svätého prijímania pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiDojč18:30
Svätá omša obetovaná za: Za Božiu milosť odčinenia hriechov a oslobodenie pre rodinuDojč18:30
8. 5. Sobota (Sv. Viktor, mučeník)  Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu a možnosť sv. spovedeŠajdíkove Humenceod 17:00 do 18:00
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiŠajdíkove Humence18:00
Svätá omša obetovaná za: Za Božiu pomoc a oslobodenie pre rodinu Koniarikovú a detiŠajdíkove Humence18:15
9. 5. ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽAKostol bude otvorený pre súkromnú modlitbuDojč kostolod 6:45 do 7:30
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiDojč kostol7:30
Svätá omša obetovaná za: + František MorávekDojč kostol7:30
Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbuŠajdíkove Humenceod 8:00 do 9:00
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiŠajdíkove Humence9:00
Svätá omša obetovaná za: + Emília BúzkováŠajdíkove Humence9:00
Kaplnka otvorená pre osobnú modlitbuDojč kaplnka (vonku)od 9:45 do 10:45
Možnosť prijať sväté prijímanie pre tých, ktorí nezostávajú na sv. omšiDojč kaplnka (vonku)10:45
Svätá omša obetovaná za: Za živých i zosnulých členov farnosti (V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA SA PROGRAM PRESÚVA DO KOSTOLA)Dojč kaplnka (vonku)10:45

Oznamy farnosti:

  1. Od 19.4. 2021 je možná aj účasť verejnosti na svätých omšiach podľa stanovených pravidiel – pozri Úrad verejného zdravotníctva alebo www.tkkbs.sk
  2. Kostoly budú otvorené pre súkromnú modlitbu vždy hodinu pred svätou omšou a budem prítomný k možnosti svätej spovede. Od utorka do soboty bude pred svätou omšou vystavená aj Najsvätejšia oltárna sviatosť k možnosti súkromnej modlitby.
  3. V tomto prvopiatkovom týždni spovedám hodinu pred svätými omšami.
  4. Vždy pred začiatkom svätej omše budem rozdávať aj sväté prijímanie pre tých, ktorí nemôžu zostať na svätej omši, aby všetci, ktorí sú vyspovedaní mohli mať účasť na Najsvätejšom Kristovom Tele – Eucharistii.
  5. Dátumy prvého svätého prijímania aj všetky potrebné pokyny dostali deti cez pani katechétku Vymislickú. Prosím, aby sa dobre pripravili.
  6. Ak by niekto chcel prispieť na rekonštrukčné práce a opravy v oboch kostoloch a nemôže sa dostať do kostola osobne, môže prispieť aj na farský účet IBAN: SK91 0900 0000 0000 3723 9963, ktorý nájdete aj na internetovej stránke www.faradojc.sk Nech Vám Pán odmení každý Váš milodar svojím požehnaním.
  7. V Bratislavskej arcidiecéze prebieha modlitba za jednotlivé farnosti. Zoznam podľa dátumov nájdete na našej internetovej stránke www.faradojc.sk
  8. ONLINE VYSIELANIE VO FARNOSTI DOJČ BUDE NASLEDOVNÉ: ráno posvätné čítanie a ranné chvály a večer modlitba svätého ruženca manželov a rodín. Kto má záujem môže sledovať vysielanie z televízie Lux, národnej baziliky v Šaštíne www.bazilika.sk alebo Katedrály svätého Martina na facebookovej stránke arcidiecézy.