Liturgický kalendár

pondelok:       féria

utorok:           sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

streda:            féria alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

štvrtok:          Premenenie Pána, sviatok

piatok:            féria alebo sv. Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka, sv. Kajetána, kňaza, ľubovoľná spomienka

sobota:           sv. Dominika, kňaza, spomienka

nedeľa:           DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

3.8. pondelok Za duše v očistci Šajdíkove Humence 6:00
4.8. utorok + rodičia Václavkoví a Morávkoví Dojč 18:00
5.8. streda + Miroslav a Zita Salvetoví,
+ rodičia z oboch strán
Šajdíkove Humence 18:00
6.8. štvrtok + Anton Plevák Šajdíkove Humence 17:00
    + Anna a Anton Morávek,
+ syn Silvester a František
Dojč 18:30
7.8. piatok (prvý piatok) + Irenej Vittek, + rodičia z oboch strán, + súrodenci z oboch strán Šajdíkove Humence 17:00
    + Albína a Damián Šimkoví, + rodičia z oboch strán Dojč 18:30
8.8. sobota + starí rodičia Sekvencoví, + Anna Halabrínová (1. výročie), + manžel Jozef, + syn Luboš Šajdíkove Humence  18:00
9.8. nedeľa + rodičia Juraj a Štefánia Jankovičoví, + členovia rodiny Provazníkovej, + Vladimír Dojč   7:30
    + Jozef Buray (25. výročie), + členovia rodiny Burayovej
a Jakábovej
Šajdíkove Humence  9:00
    Za živých i zosnulých farníkov Dojč 10:45

Oznamy:

  1. Dnes, 2. augusta je vo všetkých farských kostoloch možnosť získať za obvyklých podmienok porciunkulové odpustky, o ktoré sa svojou prosbou k Pánovi zaslúžil svätý František z Assisi.
  2. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci august. Spovedať budem podľa platných hygienických opatrení v Dojči v utorok od 16:00 v kultúrnom dome a vo štvrtok po večernej svätej omši. V Šajdíkových Humenciach v stredu od 17:00 a v piatok od 15:00 v miestnosti za sakristiou.
  3. Chorých navštívim v Dojči v utorok a štvrtok a v Šajdíkových Humenciach v stredu a v piatok vždy od 9:00 ráno.
  4. Na prvý piatok bude aj 24-hodinová adorácia – 24 hodín pre Pána. V Dojči v kaplnke Najsvätejšej Trojice od 8:00 a v Šajdíkových H. v kostole od 9:00. Ukončí sa v sobotu ráno o 8:00 v Dojči a o 9:00 v Šajdíkových Humenciach eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývam a prosím zapísaných adorátorov, aby prišli na hodinu, ktorú sa zapísali.
  5. Kto by mal záujem o online prenos sv. omší, môže sa zastaviť po kartičku s informáciami.
  6. Na budúci víkend 8. – 9. 8. 2020 má upratovanie kostola v Dojči na starosti tretia skupina.
  7. Na budúci víkend 8. – 9. 8. 2020 má upratovanie kostola v Šajdíkových Humenciach na starosti  siedma skupina.
  8. Termín prvého svätého prijímania v našej farnosti bude v nedeľu, 18. októbra o 10:30 v kostole v Šajdíkových Humenciach.
  9. Na kostol v Dojči jedna rodina sumou 50 eúr. Na kostol v Šajdíkových Humenciach prispela jedna rodina sumou 20 eúr. Nech Vám Pán odmení každú Vašu štedrosť svojím požehnaním v tomto čase keď opravujeme farský kostol.
Print Friendly, PDF & Email