Farské oznamy (2. 3. – 8. 3. 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: féria

Utorok: féria

Streda: féria

Štvrtok: féria

Piatok: féria

Sobota: féria

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší

2.3.

Pondelok

———–

  3.3.

Utorok

+ Anton Rázik, + manželka Hermína

Dojč

18:00

 4.3.

Streda

+ Jozef Lantoš (1. výročie)

Šajdíkove

Humence

18:00

5.3.

Štvrtok

Za Božiu pomoc pre dcéru Romanku

Dojč

18:00

6.3.

Piatok

+ Jozef a Anastázia Michalkoví

Šajdíkove

Humence

17:00

+ Vierka Majdanová (25. výročie)

Dojč

18:30

7.3.

Sobota

Za živých i zosnulých členov bratstva svätého ruženca

Dojč

8:00

8.3.

Nedeľa

+ Ladislav a Anastázia Šimkoví

Dojč

7:30

+ Štefan Bučo (15.výročie),

+ matka Anna Bučová

Šajdíkove

Humence

9:00

Za živých i zosnulých farníkov

Dojč

10:45

Farské oznamy:

 1. V dnešnú nedeľu, 1. 3. bude po všetkých svätých omšiach zbierka na charitu.
 2. V dnešnú nedeľu, 1. 3. bude o 15:00 v oboch kostoloch pobožnosť krížovej cesty. Prosím, aby sa ju predmodlievali starí rodičia.
 3. Na budúcu nedeľu, 8. 3. prosím, aby sa pobožnosť krížovej cesty predmodlievali lektori.
 4. Pobožnosť krížovej cesty bude v Dojči v utorok po večernej svätej omši NEBUDE a v Šajdíkových Humenciach bude v piatok o 16:15.
 5. V dnešnú nedeľu, 1.3. prosím o prvé stretnutie všetkých birmovancov, rodičov aj animátorov o 17:00 v Šajdíkových Humenciach a o 18:00 v Dojči. Povieme si všetky potrebné informácie.
 6. V týždni je prvý piatok v mesiaci marci. Spovedať budem v Dojči v utorok a vo štvrtok od 16:00 do 18:00 a v Šajdíkových Humenciach v stredu od 17:00 do 18:00 a v piatok od 15:00 do 17:00.
 7. Vo štvrtok, 5. 3. 2020 moderovaná adorácia v Dojči po svätej omši NEBUDE.
 8. Na prvý piatok mesiaca marca bude znovu 24-hodinová adorácia podľa iniciatívy pápeža Františka 24-hodín pre Pána. Najsvätejšia oltárna sviatosť bude vystavená v piatok o 8:00 v Dojči a o 9:00 v Šajdíkových Humenciach.
 9. 24-hodinová adorácia sa ukončí v sobotu ráno, 7. 3. 2020 v Dojči o 7:00 fatimskou pobožnosťou a o 8:00 svätou omšou a v Šajdíkových Humenciach o 9:00.
 10. Chorých navštívim v Dojči v utorok, 3.3. a v Šajdíkových Humenciach v piatok, 6.3. vždy od 9:00.
 11. Na budúci víkend 7.3. – 8. 3. 2020 má upratovanie kostola v Dojči na starosti prvá skupina.
 12. V našom farskom kostole v Dojči sa už nasledujúci týždeň začne s realizáciou nových elektrických rozvodov. Preto prosím aj o modlitbu za dobrý priebeh týchto prác a aj tých, ktorí ich budú vykonávať.
 13. V utorok, 3. 3. prosím po večernej svätej omši ochotných farníkov o krátku brigádu (zloženie kobercov, aby sme pripravili kostol na potrebné práce.
 14. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri príprave misijného stretnutia v Dojči v sobotu, 28. 2. 2020. Zároveň dávam do pozornosti, že druhá časť témy: Izrael, Židia a Katolícka cirkev sa uskutoční pri nasledujúcom misijnom stretnutí 14. 3. 2020.
 15. Pani učiteľka Vymislická pozýva deti na detské stretnutie v sobotu, 7.3. v priestoroch ZŠ Dojč od 13:00 do 18:00. Tak isto sú pozvané aj deti zo Šajdíkových Humeniec.
 16. V oboch kostoloch je pre deti pripravená pôstna aktivita, kde deti môžu vlepovať do pripravených miest nálepky za sebazaprenia, ktoré urobia.