Farské oznamy (17. 2. – 23. 2. 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok:     féria alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Utorok:          féria

Streda:           féria

Štvrtok:         féria

Piatok:           féria alebo Svätého Petra Damianiho, biskupa a učiteľa Cirkvi, ľubovoľná spomienka

Sobota:          Katedra svätého Petra, apoštola, sviatok

Nedeľa:         SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší

 

17.2.

Pondelok

————

  18.2.

Utorok

+ Vladimír Masaryk, + manželka Albína

Dojč

18:00

19.2.

Streda

Za Božiu pomoc pre rodinu Hološkovú

Šajdíkove

Humence

18:00

20.2.

Štvrtok

+ rodičia Anna a Alojz Filípkoví

Dojč

18:00

21.2.

Piatok

+ rodičia Mária a Jarolím,

+ členovia rodiny

Šajdíkove

Humence

18:00

22.2.

Sobota

+ Valéria Samková (30- dňová)

Dojč

8:00

23.2.

Nedeľa

+ Juraj a Štefánia Jankovičoví,+ členovia rodiny Heidlerovej, + vnuk Michal a Vladimír

Dojč

7:30

  + Ján Sekáč, + brat Jozef, + manželka Anna, + syn Vladimír a Ján, + starí rodičia Sekáčoví a Drinkoví

Šajdíkove

Humence

9:00

  Za živých i zosnulých farníkov

Dojč

10:45

 

Farské oznamy:

  1. Ďakujem všetkým ochotným, ktorí včera pomohli pri modlitbovom stretnutí ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov v Šajdíkových Humenciach. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.
  2. Vo štvrtok, 20.2.2020 bude po svätej omši vo farskom kostole v Dojči moderovaná adorácia od 19:00 do 20:00.
  3. V piatok, 21.2.2020 bude po svätej omši vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach moderovaná adorácia od 19:00 do 20:00.
  4. Na budúci víkend 22. – 23. 2. 2020 má upratovanie kostola v Dojči na starosti tretia skupina.
  5. Na budúcu nedeľu, 22. 2. 2020 bude o 15:00 v kostole v Šajdíkových Humenciach stretnutie miništrantov, ktoré potrvá do 17:00. Srdečne pozývame.
  6. Na kostol Dojč prispela jedna rodina sumou 10 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.