Farské oznamy (10. 2. – 16. 2. 2020)

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Školastiky, panny, spomienka

Utorok: féria alebo Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej, ľubovoľná spomienka

Streda: féria

Štvrtok: féria

Piatok: féria

Sobota: féria alebo Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

Nedeľa: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

10.2.

Pondelok

————

11.2.

Utorok

Poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie

Dojč

18:00

12.2.

Streda

+ Anna Čechová (1.výročie)

Šajdíkove

Humence

18:00

13.2.

Štvrtok

+ Marta Bartalová (30-dňová)

Dojč

18:00

14.2.

Piatok

+ Ján Cintula a manželka Terézia,

+ syn Ján

Šajdíkove

Humence

18:00

15.2.

Sobota

+ Pavol Vrabec (30- dňová)

Šajdíkove

Humence

8:00

Za účastníkov modlitbového stretnutia

Šajdíkove

Humence

15:00

16.2.

Nedeľa

+ rodičia Ida a Eduard Pišťánek,

+ starí rodičia Šebestoví a Pišťánkoví

Dojč

7:30

Poďakovanie za 80 rokov života pre pána Jozefa Cintulu

Šajdíkove

Humence

9:00

Za živých i zosnulých farníkov

Dojč

10:45

Farské oznamy:

 1. Ďakujem všetkým ochotným, ktorí včera pomohli na brigáde pri upratovaní vianočnej výzdoby kostola. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.

 2. V utorok, 11. 2. 2020 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej bude svätá omša obetovaná zvláštnym spôsobom za chorých a tých, ktorí ich opatrujú.

 3. Prosím deti 7. a 8. ročníka, ktoré sa chcú prihlásiť na birmovanie, aby odovzdali prihlášku najneskôr do nedele 16.2.2020 mne alebo pani učiteľke a katechétke Vymislickej.

 4. Vo štvrtok 13.2.2020 bude po svätej omši vo farskom kostole v Dojči moderovaná adorácia od 19:00 do 20:00.

 5. V piatok, 14. 2. 2020 moderovaná adorácia v Šajdíkových Humenciach po svätej omši nebude.

 6. Na budúci víkend 15. – 16. 2. 2020 má upratovanie kostola v Dojči na starosti druhá skupina.

 7. Budúcu sobotu 15.2.2020 sa v našej farnosti uskutoční modlitbové stretnutie ku cti Panny Márie, Matky všetkých národov v kostole v Šajdíkových Humenciach. Program: 10:00 prvý blok prednášky, 12:00 obedná prestávka, 13:00 druhý blok prednášky, 15:00 svätá omša, 16:00 moderovaná adorácia s eucharistickým požehnaním, 17:00 záver stretnutia. K dispozícii bude na obed guláš. Srdečne pozývame. Viac na výveske.

 8. Na kostol Dojč prispela jedna rodina sumou 50 eúr, jedna 10 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.

 9. V Šaštíne sa uskutoční 13. ročník púte zaľúbených v dňoch 14.-16.2.2020 Registrácia je možná do 5.2.2020. Púť je určená pre tých, ktorí spolu chodia, sú zasnúbení alebo manželia. Viac na www.zalubeni.sk

Oznamy Bratislavskej arcidiecézy

 1. V prílohe mailu sa nachádzajú informácie (list, prihláška, plagát) o novom ročníku súťaže „Biblia pre všetkých“, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy.

 2. Iniciatíva Zastavme hazard začala zbierať novú petíciu proti hazardu v Bratislave. Podpisy sa budú zbierať v deň volieb dňa 29. februára 2020. Iniciatíva urgentne hľadá ľudí schopných obetovať 4 hodinyčasu na zber podpisov. Táto obeta môže zachrániť životy mnohých rodín. Petíciu musí podpísať 15 % obyvateľov mesta na to, aby sa ňou mohlo zaoberať mestské zastupiteľstvo a obmedziť hazard. Rodiny či mladí, ktorí by mali záujem pomôcť, nech sa prihlásia cez elektronický formulár na stránke www.bratislava.zastavmehazard.sk alebo u kontaktnej osoby vo farnosti.

 3. V prílohe mailu sa nachádza plagát s pozvaním na letný pobyt pre rozvedených s deťmi, ktorý organizujú Misionári saletíni. Tento rok sa uskutoční v dňoch 9. – 15. augusta 2020 v Chate Lubetha v Ľubietovej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý je na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.