Farské oznamy (9. 12. – 15. 12. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok:           NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Utorok:               féria

Streda:                féria alebo sv. Damaza I., pápeža, ľubovoľná spomienka

Štvrtok:              féria alebo Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

Piatok:                Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

Sobota:               Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa:              TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA  – NEDEĽA GAUDETE

Úmysly sv. omší

9.12. Pondelok + Juraj Rovňan, +syn Miroslav, + rodičia z oboch strán Šajdíkove

Humence

17:00
    + Ladislav Morávek Dojč 18:30
  10.12. Utorok + dcéra Janka, + rodičia Gajaroví a Jánošoví Dojč 18:00
11.12. Streda + Magdaléna Šajdíková

(20. výročie), + manžel Ján,

+ syn Vladimír, + rodičia z oboch strán

Šajdíkove

Humence

18:00
12.12. Štvrtok + rodičia Emil a Mária Gajaroví,  + bratia Dojč 18:00
13.12. Piatok + Pavol Sládek, + manželka Alžbeta, + dcéra Júlia,

+ vnuci Stanislav a Oľga

+ rodičia z oboch strán

Šajdíkove

Humence

18:00
  14.12. Sobota + Emil Kostka (30-dňová) Dojč 18:00
15.12. Nedeľa + rodičia Pavlíčkoví,

+ Alexandra

Dojč 7:30
    + Severín Skala, + manželka Františka ( 35.výročie),+ sestry, + rodičia z oboch strán Šajdíkove

Humence

9:00
    NEBUDE Dojč 10:45
    + Milan Morávek ml. Dojč 17:00
    Za živých i zosnulých farníkov Šajdíkove Humence 17:00

Farské oznamy:

 1. V pondelok, 9.12.2019 je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sväté omše budú o 17:00 v Šajdíkových Humenciach a o 18:30 v Dojči.
 2. Dnešnú nedeľu, 8.12. bude mimoriadne svätá omša aj večer o 18:00 v Dojči, pri ktorej prijmú sviatosti dospelých (krst, sväté prijímanie a birmovanie) pán Ján Ušiak a Michal Šimovič.
 3. Na budúcu nedeľu 15.12.2019 bude vianočná svätá spoveď v našej farnosti. Začne v Dojči aj v Šajdíkových H. o 15:30 a bude do večernej svätej omše o 17:00. Srdečne pozývam k vykonaniu dobrej svätej spovede pred Vianocami.
 4. Na budúcu nedeľu 15.12.2019 farská svätá omša v Dojči o 10:45 preto nebude.
 5. Na budúcu nedeľu 15.12.2019 bude možnosť zakúpiť si knihy a predmety s náboženskou tematikou po všetkých svätých omšiach i počas spovedania. Tak isto aj ilustrované Biblie a knihy pre deti.
 6. Vo štvrtok 19.12.2019 bude vo farskom kostole v Dojči o od 19:00 do 20:00 moderovaná adorácia za život.
 7. V piatok 20.12.2019 bude vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach od 19:00 do 20:00 moderovaná poklona svätému krížu za chorých a trpiacich.
 8. Vzadu v kostoloch na poličkách sú k dispozícii na zakúpenie nové kalendáre na rok 2020.
 9. Adventná aktivita pre deti: Pri bočnom oltári sú pripravené 4 sviece, do ktorých si môžu deti vlepovať lístky. Lístky si môžu vlepovať podľa predlohy za: účasť na sv. omši či sv. spoveď, za rannú a večernú modlitbu, za nácviky jasličkovej pobožnosti, za skutok lásky. Aktivitu pripravila p. uč. Božková.
 10. Počas adventu budete môcť každý deň na farskej stránke faradojc.sk nájsť myšlienku z Božieho slova pre daný deň, keďže začína Rok Božieho slova podľa pastierskeho listu biskupov.
 11. Veľmi pozývam aj rodiny, aby si denne v tomto adventom čase prečítali príbeh z Biblie.
 12. Kto by chcel prihlásiť ešte chorých na svätú spoveď pred Vianocami, prosím aby ich zapísal v sákristii (meno, priezvisko adresu a aj telefón na nich, aby som ich mohol kontaktovať a dohodnúť sa).
 13. Veľmi pekne ďakujem ochotným adorátorom za účasť na 24-hodinovej adorácii v mesiaci december.
 14. V minulotýždňovej zbierke na charitu sa vyzbieralo v Dojči 136,10 a v Šajdíkových Humenciach 178,06 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.
 15. Na kostol v Šajdíkových Humenciach prispela jedna rodina sumou 50 eúr a jeden miništrant sumou 20 eúr. Nech Vám Pán odmení svojím požehnaním.