Farské oznamy (7. 10. – 13. 10. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok:       Ružencovej Panny  Márie, spomienka

Utorok:           féria

Streda:           féria  alebo sv. Dionýza, biskupa a spoločníkov, mučeníkov, ľubovoľná spomienka alebo sv. Jána Leonardiho, kňaza,  ľubovoľná spomienka

Štvrtok:          féria

Piatok:            féria alebo sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka

Sobota:           féria alebo Panny Márie v sobotu,  ľubovoľná spomienka

Nedeľa:          DVADSIATA  ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Úmysly sv. omší

 

7.10. Pondelok + Anastázia Šimková (pohrebná, pohreb o 14:00 na miestnom cintoríne, po ňom svätá omša)
Dojč 15:00
   8.10. Utorok + Vilma Habová ( 5. výročie),

+ manžel Stanislav,

+ rodičia Václavkoví a Haboví

Dojč 18:00
9.10. Streda + rodičia Dobiášoví a Nemečkayoví Šajdíkove

Humence

18:00
10.10. Štvrtok + Jakub Sekáč, + rodičia z oboch strán Dojč 18:00
11.10. Piatok + Dominik Čulen, + manželka Emília, + starí rodičia Miháloví a Čulenoví Šajdíkove

Humence

18:00
  12.10. Sobota + Ján Mika (1.výročie),

+ rodičia, + súrodenci

Dojč

kostol

8:00
13.10. Nedeľa + Pavol Skala (2. výročie) Dojč 7:30
    + Elena Búzková (nedožitých 70 rokov), + manžel Teofil Búzek Šajdíkove

Humence

9:00
    Za živých i zosnulých farníkov Dojč 10:45

 

Farské oznamy:

  1. Vo štvrtok 10.10. 2019 bude po svätej omši vo farskom kostole v Dojči moderovaná adorácia za život od 19:15 do 21:00.
  2. V týždni od 7. do 13.10. bude aj záverečné preskúšanie birmovancov. Prosím, aby sa zapísali na termín preskúšania. Možné termíny dáme vedieť.
  3. V sakristii je k dispozícia brožúrka pre deti, do ktorej si za účasť na nedeľnej svätej omši môžu vždy nalepiť nálepku. Deti si ju môžu vyzdvihnúť. Zvlášť prosím prvoprijímajúce deti, aby si ju vyzdvihli.
  4. V piatok, 11.10. začne v našej farnosti pravidelná 24 hodinová adorácia podľa iniciatívy pápeža Františka 24-hodín pre Pána. Najsvätejšia oltárna sviatosť bude vystavená ráno o 8:00 v Dojči a 8:30 v Šajdíkových Humenciach. Potrvá do soboty 12.10. rána v Dojči do rannej svätej omše o 8:00 a v Šajdíkových Humenciach do 9:00 ráno. Ak by niektorí z adorátorov chceli inú hodinu ako mali minulý mesiac, prosím, aby sa prihlásili u koordinátorov.
  5. Srdečne pozývame deti na stretnutie v sobotu 12.10.2019. Stretneme sa o 12:30 v ZŠ Dojč. Predpokladaný záver je o 17:00 pri kostole v Dojči. Bližšie informácie dostanú deti v škole na lístkoch (od pani učiteľky Vymislickej).
  6. Na žiadosť viacerých farníkov z Dojča bude farská svätá omša v nedeľu bývať o 15 minút neskôr o 10:45, aby som mohol vybaviť všetky potrebné veci vo filiálnom kostole v Šajdíkových Humenciach.
  7. Na budúcu nedeľu 13.10. bude svätá omša za účasti detí a aj príhovor bude pre deti a rodiny. Srdečne ich pozývam v nedeľu o 9:00 v Šajdíkových Humenciach a o 10:45 v Dojči.
  8. Upratovanie kostola v Dojči má budúci víkend, 12.10. a 13.10.2019 tretia skupina.