Myšlienka dňa, utorok 4. 6. 2019: Chráň sa smútku a nepokoja

V liste bratovi Emmanuelovi da San Marco z 20.1.1918 (Ep. IV., s. 419) svätý páter Pio píše: „Chráň sa smútku a nepokoja, pretože také čosi najviac bráni kráčať k svätosti. Jemne vlož syn môj, svoje srdce do rán nášho Pána, no nerob to nasilu. Maj veľkú dôveru v jeho milosrdenstvo a dobrotu, lebo on Ťa nikdy neopustí. Neprestaň však pri tom mocne objímať jeho svätý kríž.“

Áno, práve smútok a nepokoj je to, čo veľakrát najviac bráni kráčať k svätosti. Duch Svätý pôsobí v pokoji. Smútok zastiera myseľ i srdce a duša už nevidí Božie svetlo pred sebou, nevidí cestu, ktorou má kráčať. Je akoby vhodená do „tmavej pivnice“. Preto sa musíme smútku veľmi chrániť a neustále sa snažiť pozdvihnúť si myseľ i srdce. Odháňať negatívne myšlienky ako „muchy“ a nedovoliť im, aby sa stali súčasťou nášho myslenia.  Nedať im nikdy súhlas slobodnej vôle. Práve myseľ je oblasť, kde sa odohráva duchovný zápas.

Modlitba: Pane, Duchu Svätý, prosím, udeľ mi veľkú silu odolávať negatívnym myšlienkam smútku, skleslosti a malomyseľnosti. Zriekam sa ich a nechcem, aby boli súčasťou môjho myslenia a pamäte. Prosím, vlej do mojej duše dar sily a povzbudenie. Amen.

Všetkým, ktorí dnes budú čítať tieto riadky udeľujem požehnanie na posilu prekonávať akýkoľvek smútok a nepokoj a prijať do duše pokoj a silu Ducha Svätého.

+

pán farár IB