Myšlienka dňa, pondelok 3. 6. 2019: Sv. páter Pio hovorí: „Nie je potrebné, aby sme príliš filozofovali…“

Sv. páter Pio píše jednému svojmu duchovnému synovi, bratovi Emmanuelovi da San Marco, 20. januára 1918 (Ep. IV. s. 419): „Je dobré, ak túžime po najvyššej kresťanskej dokonalosti, no nie je pritom potrebné, aby sme príliš filozofovali. Zamýšľať sa treba iba nad tým, ako by sme sa mohli polepšiť a ako by sme mohli napredovať v každodenných situáciách. Výsledok tejto našej túžby však musíme ponechať v rukách Božej prozreteľnosti a musíme sa vrhnúť do jeho otcovského náručia ako malé dieťa. Takéto dieťa rastie vďaka tomu, že každý deň zje, čo mu otec pripraví, a neprestáva veriť, že mu nikdy nebude chýbať pokrm primeraný jeho chuti a jeho potrebám.“

Skúsme teda príliš nefilozofovať nad udalosťami, ale každý deň z Božej ruky prijímať to, čo nám dáva. „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (porov. Rim 8, 28) Všetko totiž môže poslúžiť na naše posvätenie či už dobré alebo zlé. Práve prílišné rozoberanie a filozofovanie nad vecami a udalosťami nás oberá o dostupné milosti, ktoré môžme získať ak máme jednoduché a pokorné srdce. „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (porov. Mt 18, 3).

Všetkým, ktorí budú čítať tieto riadky udeľujem pomocné požehnanie pre milosť jednoduchého a úprimného srdca +

pán farár IB