Myšlienka dňa, pondelok 27. 5. 2019: Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje

V nedeľnom evanjeliu Pán Ježiš hovorí o zvláštnom pokoji, jeho pokoji. „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14, 27).

O tomto pokoji hovorí práve potom, ako apoštolom povedal, že im zošle Ducha Svätého, ktorý ich naučí všetko a pripomenie im všetko (porov. Jn 14, 26).

Áno, je to Duch Svätý, ktorý dáva do duše zvláštny pokoj, ktorý môže dať JEDINE ON. Tento pokoj prevyšuje každú chápavosť. „A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi“(Flp 4,7).

Kto by dnes netúžil nájsť takýto pokoj? Koľko ľudí je bez vnútorného pokoja, rozorvaných, depresívnych, skleslých a pod. Kto bude hľadať skutočnú a nefalšovanú Božiu cestu vo svojom živote, bude pociťovať tento pokoj. A čo je najpozoruhodnejšie, on zostáva aj počas problémov, aj počas súžení, aj počas skúšok. Tento pokoj je znakom Božieho pôsobenia v duši. „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet“(porov. Gal 5, 22).

Kto chce nájsť tento skutočný pokoj duše, nech hľadá nefalšovanú cestu Božiu vo svojom živote. V piatok 31. 5. sa možno začať modliť novénu pre Turícami, slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Skúsme ho prosiť, aby zostúpil do našich sŕdc s darom pokoja. Na to je však potrebné zanechať všetko, skutočne všetko, čo Duchu Svätému v nás prekáža. Treba sa aj spýtať: Pane, Duchu Svätý, čo ti vo mne prekáža, čím ťa blokujem v mojom živote?

Všetkým, ktorí budú čítať tieto riadky, s láskou udeľujem kňazské +.

Pán farár IB