Myšlienka dňa, streda 15. 5. 2019: Pán Ježiš sestre Faustíne: „Ja spôsobujem ťažkosti a ja nad nimi víťazím.“

V Denníčku svätej sestry Faustínky Kowalskej, v bode č. 788 čítame takto: „Keď som sa rozprávala s ukrytým Bohom, dal mi poznať a pochopiť, že sa nemám príliš zaoberať a báť sa ťažkostí, ktoré ma môžu stretnúť: ,Veď,  ja som s tebou. Ja spôsobujem ťažkosti a ja nad nimi víťazím. Okolnosti nepriaznivé tejto veci môžem v jednom okamihu zmeniť na priaznivé.´ V dnešnom rozhovore mi Pán veľa vysvetlil, hoci nepíšem všetko.“

Z toho vyplýva, že treba mať veľkú dôveru v Božiu Prozreteľnosť aj v okolnostiach, ktoré sa okolo nás dejú. Tiež, že nie je dobré upriamovať sa na problém, ale v probléme byť neustále očami duše upriamený na Pána Ježiša. Cez všetko nás chce Boh formovať a trénovať do čností, čiže viesť ku svätosti. Predsa sám povedal: Buďte svätí, lebo ja, váš Boh, som svätý (porov. Lv 20, 26).

Všetkým, ktorí budú čítať túto myšlienku, udeľujem s láskou kňazské +.

Pán farár IB