Farské oznamy (13. 5. – 19. 5. 2019)

Liturgický kalendár

Pondelok:   féria alebo Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

Utorok:       sv. Mateja, apoštola, sviatok

Streda:        féria

Štvrtok:      sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

Piatok:        féria

Sobota:       féria alebo sv. Jána I., pápeža a mučeníka, ľubovoľná spomienka

Nedeľa:      PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

 

Úmysly sv. omší

13. 5. Pondelok —–
14. 5. Utorok + Rozália Hricová Dojč 18:00
15. 5. Streda + manžel Štefan Ondriška,

+ rodičia z oboch strán

Šajdíkove

Humence

18:00
16. 5. Štvrtok + rodičia Imrich a Mária Huttoví, + bratia Milan a Jozef,

+ starí rodičia z oboch strán  

Dojč 18:00
17. 5. Piatok + František Reháček,

+ manželka Antónia,

+ dcéra Libuša

Šajdíkove

Humence

18:00
18. 5. Sobota + Mária Šajdíková ( 1. výročie ) Dojč 18:00
19. 5. Nedeľa + Ľudovít Morávek, + syn Alojz, + starí rodičia z oboch strán Dojč   7:30
  + Štefan Filípek, + manželka Anna Šajdíkove

Humence

  9:00
  Za živých i zosnulých členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dojči Dojč 10:30

 

Farské oznamy:

  1. V dnešnú nedeľu 12. 5. 2019 bude po svätých omšiach zbierka na kňazský seminár.
  2. Vo štvrtok 16. 5. 2019 je liturgická spomienka na svätého Jána Nepomuckého. Pri tejto príležitosti bude po večernej svätej omši požehnaná reštaurovaná socha, ktorú máme pred farským kostolom v Dojči.
  3. Pani učiteľka Vymislická pozýva o dva týždne v sobotu 25. 5. 2019 na výročnú Púť detí do Marianky. Odchod autobusu bude o 8:30 od ZŠ Dojč, cena 8 euro, návrat cca o 17:30. Viac informácií dostanú deti na lístkoch. Môžu sa prihlásiť aj deti, aj dospelí u pani učiteľky.
  4. Na budúcu sobotu 18. 5. 2019 bude v kostole v Šajdíkových Humenciach preskúšanie detí z vedomostí pred prvým svätým prijímaním. Viac informácií dostane každé dieťa na lístočku.
  5. Na budúcu nedeľu 19. 5. 2019 bude vo farskom kostole v Dojči o 10:30 slávnostná svätá omša za všetkých živých i zosnulých členov Dobrovoľného hasičského zboru v Dojči.
  6. Na kostol (nové obrazy v Šajdíkových Humenciach) prispela jedna rodina zo Šajdíkových Humeniec sumou 50 eur a Bratstvo svätého ruženca zo ŠH sumou 100 eur. Nech vám Pán odmení svojím požehnaním.
  7. V mesiaci máji sa modlievame loretánske litánie vždy na začiatku svätej omše.
  8. Na budúcu sobotu 18. 5. 2019 sa v národnej Bazilike v Šaštíne uskutoční výročná púť miništrantov PUMIN. Program sa začína registráciou o 9:00 ráno. Viac informácií na bazilika.sk.