Farské oznamy (15. 4. – 21. 4. 2019)

Pondelok:   féria (Pondelok Veľkého týždňa)

Utorok:       féria (Utorok Veľkého týždňa)

Streda:        féria (Streda Veľkého týždňa)

Štvrtok:      ZELENÝ ŠTVRTOK

Piatok:        VEĽKÝ PIATOK – Slávenie utrpenia a smrti Pána

Sobota:       BIELA SOBOTA – Veľkonočná vigília (slávnosť)

Nedeľa:      VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (slávnosť s oktávou)

 

Úmysly sv. omší

15.4. Pondelok —–
16.4. Utorok + Mária, + Bedrich, + Peter Dojč 18:00
17.4. Streda + František Baďura, + rodičia,  + brat Anton s manželkou Šajdíkove

Humence

18:00
18.4. Zelený

Štvrtok

+ Ján Krcha (30-dňová) Šajdíkove Humence 17:00
    Prosba o Božiu pomoc pre rodinu a firmu Paškuliakových Dojč 19:00
19.4. Veľký

Piatok

Obrady Veľkého piatku Šajdíkove

Humence

15:00
    Obrady Veľkého piatku Dojč 17:30
20.4. Biela Sobota Za milosť oslobodenia od každého duchovného zla pre rodiny Šajdíkove

Humence

16:30
    + rodičia Gizela a Imrich Gajaroví, + syn Cyril Dojč 19:00
21.4. Nedeľa + Dušan Vymislický (1. výročie) Dojč   7:30
    + Ján Sekáč, + manželka Anna, + syn Vladimír a Ján, starí rodičia Sekáčoví a Drinkoví Šajdíkove

Humence

  9:00
    Za živých i zosnulých farníkov Dojč 10:30

Bohoslužby počas Veľkonočných sviatkov:

Zelený štvrtok: 17:00 Šajdíkove Humence, 19:00 Dojč

Veľký piatok: 15:00 Šajdíkove Humence, 17:30 Dojč

Biela Sobota: 16:30 Šajdíkove Humence, 19:00 Dojč

Veľkonočná nedeľa: 7:30 Dojč, 9:00 Šajdíkove Humence, 10:30 Dojč

 1. Na Kvetnú nedeľu, 14.4.2019 bude v oboch kostoloch krížová cesta o 15:00, ktorú obetujeme z vďačnosti za všetky dobrodenia a najmä utrpenie Pána Ježiša Krista za každého z nás a za milosť dobrých svätých spovedí, ktoré sa v tento deň budú konať.
 2. V našej farnosti bude možné prijať sviatosť pomazania pre chorých pre tých, ktorí majú vážnejšiu chorobu alebo sú vekom starší. Je to veľká pomoc pre zdravotný stav a duchovné posilnenie. Treba byť vyspovedaný. Sviatosť budem vysluhovať pri večernej svätej omši o 18:00 v utorok, 16.4.2019 v Dojči a v stredu, 17.4.2019 v Šajdíkových Humenciach.
 3. Na Zelený štvrtok bude po sv. omši na pamiatku Pánovej večere adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti v Getsemanskej záhrade v Šajdíkových Humenciach aj v Dojči do 22:00.
 4. Na Veľký piatok sa začneme modliť deviatnik Božieho milosrdenstva vždy na začiatok svätej omše.
 5. Na Veľký piatok bude v prípade priaznivého počasia krížová cesta vonku v obci. Budeme prosiť o požehnanie pre našu farnosť a všetky príbytky a rodiny. Začiatok bude o 9:00 pri kaplnke svätého Augustína v Šajdíkových Humenciach a o 11:00 pri kaplnke Najsvätejšej Trojice v Dojči. Zakončenie krížovej cesty bude v kostoloch. Srdečne všetkých pozývam.
 6. Na Veľký piatok bude adorácia pri Božom hrobe po skončení obradov v Šajdíkových Humenciach do 22:00 a v Dojči do 24:00.
 7. Na Bielu sobotu bude na adorácia pri Božom hrobe v Šajdíkových Humenciach od 8:00 a v Dojči od 9:00 až do večernej vigílie slávnosti zmŕtvychvstania. Prosím, aby ste sa už teraz zapísali na adoráciu počas dňa vždy po jednej hodine.
 8. Na Bielu sobotu pri večernej vigílii Pánovho zmŕtvychvstania budem požehnávať aj pokrmy v oboch kostoloch.
 9. Na budúcu nedeľu, 21.4.2019 bude po svätých omšiach farská ofera.
 10. Bratstvo svätého ruženca sa stretne až po veľkonočných sviatkoch, keďže teraz ako kňazi veľa spovedáme aj v okolitých farnostiach. Termín bude potom v oznamoch. Ďakujem za odovzdanie zoznamov členov jednotlivých ruží, aby sme mohli urobiť evidenciu. Tiež ďakujem, že sa prihlásili aj viacerí noví členovia. Kto by mal ešte záujem, môže sa u mňa prihlásiť.
 11. Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie si môžu prísť do sakritie zobrať brožúrku, ktorú budú potrebovať.
 12. Na kostol prispeli jedna rodina z Dojča sumou 50 eúr, jedna 15 eúr, zo Šajdíkových Humeniec jedna rodina 20 eúr. Nech Vám Pán odmení túto Vašu štedrosť svojím požehnaním.

 

Oznam Bratislavskej arcidiecézy

Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk