Myšlienka dňa, pondelok 8. 4. 2019: Sám znášam bremeno iných

Svätý Páter Pio píše svojmu duchovnému otcovi Benedettovi da San Marco in Lamis 8. októbra 1920: „Cítim sa v stave krajnej bezútešnosti. Sám znášam bremeno všetkých. A sám musím znášať aj pomyslenie na to, že nemôžem priniesť duchovnú úľavu tým, ktorých za mnou posiela Ježiš. Trápi ma, mučí a trýzni pomyslenie, že vidím také množstvo duší, čo sa silou mocou snažia utvrdiť v zlom na úkor najvyššieho Dobra. Nad týmto si lámem hlavu a trhá mi to srdce.“

Áno, svätý Páter Pio niesol bremeno iných. Vyprosoval im Božiu milosť modlitbou, obetou a znášaním mimoriadnych diabolských útokov a vyrušovaní. Navyše pociťoval mimoriadnu bolesť zo stigiem, ktoré nosil na svojom tele a z ďalších druhov utrpenia, ktoré na neho Božia prozreteľnosť dopustila. Sám sa musel vyrovnávať aj so svojím duchovným stavom a mnohokrát sa na jeho duchovnom stave odrážalo aj bremeno iných.

Táto skutočnosť mnohých svätcov nás musí viesť k jednej veci: vážiť si Božiu milosť, vážiť si kríž nášho Pána, vážiť si jeho predrahú Krv, vážiť si spoluúčasť Panny Márie na vykupiteľskom diele, vážiť si ľudí, ktorí za nás nesú bremeno a vyprosujú nám Božiu milosť.

Modlitba: Drahý Pane Ježišu, prosím, pomôž mi, aby som nežil povrchne. Pomôž mi, aby som nebol ľahostajný, pomôž mi, aby som sa neriadil ľudskými ohľadmi alebo rôznymi názormi, ale tvojou pravdou. Pomôž mi, aby som si vážil tvoje utrpenie, utrpenie a bolesti tvojej i mojej Matky Panny Márie. Ďakujem ti za všetkých, ktorí mi v živote vyprosili Božiu milosť a niesli za mňa bremeno pokánia. Pane, daj, aby som bol citlivejší a nikdy sa vedome a dobrovoľne nevystavoval hriechu. Amen.

Všetkým, ktorí aj dnes začínajú nový týždeň a chcú sa snažiť kráčať Božou cestou a čítajú tieto riadky, udeľujem +.

Pán fárar IB