Myšlienka dňa, piatok 5. 4. 2019: Pane, pretvor srdcia pastierov podľa svojho srdca

Dnešný prvý piatok mesiaca apríla môžeme poprosiť Pána Ježiša, aby podľa svojho Najsvätejšieho srdca pretváral srdcia nás, pastierov Katolíckej cirkvi.

Modlitba: Pane, prosíme ťa, nech sú tvoje myšlienky našimi myšlienkami, nech sú tvoje slová našimi slovami, nech sú tvoje city našimi citmi, nech sú tvoje postoje našimi postojmi. Nech sme posvätení v pravde. Tvoje slovo je pravda (porov. Jn 17, 17). Stráv naše srdcia ohňom svojej lásky (porov. Lk 12, 49), aby si cez nás mohol konať ako cez svoje nástroje, ktoré ti nebudú klásť prekážky, ale cez ktoré aj ostatní ľudia uvidia teba, pocítia teba a budú počuť teba. Panna Mária, Matka kňazov, prihovor sa dnes za svojich synov, v ktorých si želáš nachádzať čoraz dokonalejší obraz svojho Syna (porov. Gal 2, 20).

Príď, Duchu Svätý, a zapáľ naše srdcia ohňom svojej lásky. (3x)

Všetkým, ktorí aj dnes chcú nasledovať cestu Najsvätejšieho srdca Ježišovho, s láskou udeľujem +.

Pán farár IB